Решение №60087/28.06.2021 по дело №3984/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №113/16.03.2021 по дело №3984/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

За значението на уредения в преходните разпоредби на ЗУТ режим на търпимост на незаконни строежи и на удостоверението за търпимост при спорове за собственост на незаконен строеж.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в публично съдебно заседание на петнадесети юни през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕСЕЛКА МАРЕВА, ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

при секретаря Славия Тодорова, като изслуша докладваното от съдия Камелия Маринова гр.д. № 3984 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПКчл.293 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Т. Н. Т., Н. Т. Т. и Ц. Т. С., чрез пълномощника им адвокат Г. Д., против решение № 260009 от 19.08.2020 г., постановено по гр.д. № 9 по описа за 2020 г. на Софийски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 191 от 24.07.2019 г. по гр.д. № 1228/2018 г. на Районен съд-Ботевград в частта, с която е уважен предявения от Р. М. С. против Т. Н. Т. и М. Д. Т. /починала в хода на въззивното производство и наследена от Т. Н. Т., Н. Т. Т. и Ц. Т.С./ установителен иск за собственост на основание чл.79, ал.1 ЗС – по давностно владение, считано от 2002 г. – по отношение на вилна сграда, със застроена площ от 55.9 кв.м., състояща се от три спални, хол, кухня и склад, с пристройка от 8.7 кв. м., гараж със застроена площ от 15.6 кв. м., пристройка-външна тоалетна и баня от 8.4 кв.м. и паянтова сграда-склад с площ от 8.70 кв. м., построени в поземлен имот, съставляващ южната част от имот пл. № * по кадастралния план на [населено място], [община], изготвен през 1963 г., сега поземлен имот - нива с площ от 1.227 дка, пета категория, м. „О.“, представляващ имот № * по картата на землището на [населено място].

Р. М. С., чрез пълномощника си адвокат П. А. оспорва касационната жалба и претендира възстановяване на направените разноски

Касационен въпрос

С определение № 113 от 16.03.2021 г., постановено по настоящото дело, е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на основание чл.280, ал.1, т.3 ГПК по въпроса: за значението на уредения в преходните разпоредби на ЗУТ режим на търпимост на незаконни строежи и на удостоверението за търпимост при спорове за собственост на незаконен строеж. Прието е, че по въпроса липсва изрично разрешение в нормативната уредба и отговора на въпроса предпоставя тълкуване дали незаконният строеж без удостоверена /по административен ред или от съда/ търпимост е годен обект на вещни права при отчитане нормите на пар. 16, ал. 4 ПР ЗУТ, § 127 ПЗР ЗИД ЗУТ, ДВ бр.101 от 2015 г., реституционното законодателство и практиката на ВКС по прилагането му, в което незаконното застрояване след одържавяването или отчуждаването на имота е пречка за реституцията с изключение на хипотезите на чл.10, ал.7 ЗСПЗЗ и чл.2, ал.2 ЗВСОНИ, както и уредбата относно последиците от незаконно строителство по отменените нормативни актове /още от първият ни благоустройствен закон/ и при отчитане кои строежи се считат за незаконни.

Мотиви

Въпросът е относим към настоящия правен спор, по който въззивният съд е приел за установено, че Р. М. С. е наследник по закон, внучка, на П. С. Д., починал на 16.11.1988 г. По реда на ЗСПЗЗ с решение от 18.03.1993 г. е възстановено правото на собственост на наследниците на П. С. Д. на нива от 1.175 дка в землището на [населено място], имот пл. № * по кадастрален план от 1963 г. С договор за доброволна делба от 16.09.1993 г. наследниците на П. С. Д. постигнали съгласие този имот да остане в дял на Ц. П. Й. срещу заплащане на парично уравнение дела на останалите съделители, включително и на ищцата Р. М. С.. С договор за продажба, оформен с

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари