Определение №60087/22.06.2021 по дело №1541/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Може ли съсобственик да предяви отрицателен установителен иск за собственост за идеални части от имота, надхвърлящи собствената му идеална част?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
МАРГАРИТА СОКОЛОВА

Членове:
СВЕТЛАНА КАЛИНОВА, ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Генчева ч. гр. д. № 1541 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.3 ГПК.

История на спора

С определение № 189 от 16.02.2021 г. по в. ч. гр. д. № 102/2021 г. на Благоевградския окръжен съд е оставена без уважение частната жалба на А. С. П. срещу определение № 9644 от 09.12.2020 г. по гр. д. № 611/2020 г. на РС Петрич, с което е оставен без разглеждане отрицателният установителен иск на А. С. П. срещу А. Й. У., че ответникът не е собственик на ПИ с идентификатор ........... по КККР на [населено място], в частта, представляваща разлика над заявените от ищеца права върху имота от 1/16 ид. част, до пълния обем на правото на собственост, т.е. за останалите 15/16 ид. части от имота, и е прекратено производството по делото в тази част.

Въззивният съд се е позовал на т.1 на ТР № 8/27.11.2013 г. по тълк. д. № 8/2012 г. на ОСГТК на ВКС и решение № 35 от 05.03.2019 г. по гр. д. № 1845/2018 г. на ВКС, I-во г.о., като е приел, че ищецът няма правен интерес от отрицателен установителен иск по отношение на 15/16 ид. части от процесния имот, тъй като твърди да притежава само 1/16 от имота и само за тази идеална част има интерес да отрече правото на собственост на ответника. Посочено е, че в тълкувателното решение е дадено широко разбиране на обхвата на доказване на правния интерес, включващ не само твърдения и доказване на защитимо материално право, но и на фактическо състояние, което обосновава защитата, с оглед на произтичащи от него правни възможности. Правният интерес от разрешаване на възникналия спор обаче винаги произтича от конкретните обстоятелства, в които спорът се изразява и чрез които всеки от спорещите твърди, че се засяга правната му сфера. По настоящото дело ищецът не твърди собственически права върху целия спорен имот, а само за 1/16 ид. част от него, както и не се позовава на конкретно фактическо състояние или конкретна възможност за придобиване на права, ако отрече правата на ответника. Когато ищецът по един отрицателен установителен иск за собственост на недвижим имот претендира да е титуляр само на конкретна идеална част от него и не се позовава на фактическо състояние или на възможност да придобие права, ако отрече правата на ответника, легитимният му интерес от иска се простира до размера на идеалната част. Липсва надлежно мотивиран правен интерес от иска по отношение на останалите 15/16 ид. части от имота. Правният интерес не произтича и от възможността на ищеца като съсобственик да се ползва от цялата вещ, тъй като тази възможност произтича от разпоредбата на чл.31, ал.1 ЗС и не зависи от обстоятелството кой е другият носител на правото на собственост.

Частна касационна жалба срещу определението на въззивния съд е подадена от А. С. П..

Жалбоподателят счита, че определението е незаконосъобразно. Счита, че правният му интерес произтича от чл.31, ал.1 ЗС, според който всеки съсобственик има право да си служи с общата вещ. В случая възможността на съсобственика да отрече правата на третото лице е поставена в зависимост от намерението му спрямо другите участници в съсобствеността – ако той е завладял, т.е. променил е намерението си спрямо тях и брани фактическото състояние /владение/ за техните части, би могъл да предяви отрицателен установителен иск срещу трето лице. Счита също, че на един съсобственик не би могло да е безразлично кои са останалите съсобственици. Когато съсобственик ползва

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари