Решение №60086/16.07.2021 по дело №819/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60086

  Гр. София, 16.07. 2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в открито съдебно заседание на деветнадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

  ПЕТЯ ХОРОЗОВА

  при участието на секретаря Силвиана Шишкова

  като изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова

  т.д. № 819/2020 год., за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по реда на чл.290 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ищците С. А. Д. и Д. А. Д., двамата от [населено място], чрез процесуален пълномощник, срещу решение № 2700 от 05.12.2019 г. по гр.д. № 2864/2019 г. на Апелативен съд – София, ГО, 14-ти състав, в частта, с която след частична отмяна в осъдителната му част и потвърждаване в отхвърлителната част на решение № 8071 от 21.12.2018 г. по гр.д. № 13374/2015 г. на Софийски градски съд, ГО, I-12 състав, като краен резултат са отхвърлени частичните им искове с правно основание чл. 226, ал. 1 КЗ (отм.) във вр. с чл. 52 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД против „Застрахователно дружество „Бул Инс“ АД и „Застрахователна компания „Лев Инс“ АД за заплащане солидарно на разликата над сумата от по 80 000 лв. до по 200 000 лв. /от общо по 500 000 лв./, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от ПТП, настъпило на 08.09.2015 г., при което е починал синът им Н. Д. Д., ведно със законната лихва върху главниците, считано от 08.09.2015 г. до окончателното плащане, както и в частта за осъждането им за разноски за производството.

  Касаторите твърдят, че атакуваното решение в отхвърлителната му част е неправилно, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Считат, че съдът е определил полагащото им се обезщетение за претърпените от тях неимуществени вреди в занижен размер, тъй като не е приложил правилно въведения с чл. 52 ЗЗД принцип за обезщетяване на неимуществените вреди по справедливост. Намират, че решаващият съдебен състав не е отчел в достатъчна степен релевантни, обективно съществуващи и установени по делото факти и обстоятелства, относими към критерия за справедливост – възрастта на ищците, характера, интензитета и продължителността на търпените от тях към датата на деликта и след това болки и страдания, преживените негативни емоции и настъпилата невъзвратима загуба. Същевременно е отдал значение на такива, които са ирелевантни - факта, че ищците имат и други деца, наличието на разширен кръг наследници, които могат да претендират обезщетения и пр. Поддържат също, че в нарушение на процесуалните правила въззивният съд е излязъл извън правомощията си по чл. 269 ГПК, като е изследвал служебно факта за наличието на други искови производства от наследници по закон при определяне размера на дължимото обезщетение; че изводите му не почиват на фактите по делото, а на предположения за заведени и други претенции от страна на братята и сестрите на починалия; че е предприел активност при установяване на факти и изследване на въпроси, които не са били предмет на обжалване от страна на ответниците по делото; че не е анализирал целия събран по делото доказателствен материал и всички доводи и възражения на страните, a едностранно е обсъдил само тези, които обосновават крайния му извод за намаляване на дължимото обезщетение. Претендират направените разноски в производствата пред трите инстанции.

  Против касационната жалба в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК е постъпил писмен отговор от „Застрахователна компания Лев Инс“ АД, с ЕИК:[ЕИК], [населено място], чрез процесуалния му пълномощник, с кратко становище за неоснователност на касационната жалба и искане за присъждане на разноски. Не е подаден писмен отговор от страна на „Застрахователно дружество „Бул Инс“ АД, с ЕИК:[ЕИК], [населено място].

  Страните не изпращат свои представители при публичното разглеждане на делото. Процесуалният пълномощник на касаторите е депозирал писмена молба, с която поддържа касационната жалба и моли за нейното уважаване.

  Съставът

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари