Определение №60086/02.06.2021 по дело №2410/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  2

  2

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  N 60086

  София, 02.06. 2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание на тринадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Маргарита Соколова

  Членове:Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. N 2410/2020 година, и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл. 248 ГПК.

  С определение № 105/02.10.2020 г. по гр. д. № 2410/2020 г. на ВКС, I-во г. о., без разглеждане е оставена молбата на К. Х. чрез адв. М. Д. за отмяна на влязлото в сила решение № 426/06.02.2018 г. по гр. д. № 16630/2015 г. на Варненския районен съд и молителят е осъден да заплати на С. Д. Л. Х. и Д. Д. Х. по 2 320 лв. разноски за производството по чл. 307, ал. 1 ГПК.

  На 19.10.2020 г. на К. Х. е връчен препис от определението, срещу което на 26.10.2020 г. чрез адв. М. Д. той е подал частна жалба, по която е образувано ч. гр. д. № 6/2021 г. на ВКС на РБ, II- ро г. о. В изпълнение на указания на съда за изправяне на нередовности на частната жалба с „молба и допълване на жалба” вх. № 9564/04.12.2020 г. е направил възражение по чл. 78, ал. 5 ГПК за прекомерност на адвокатското възнаграждение, за заплащането на което е осъден с определението от 02.10.2020 г. по настоящото дело.

  С отговори на частната жалба, в т. ч. на допълнението към нея, ответниците С. и Д. Х. са възразили по искането за ревизия на адвокатския хонорар, че то е несвоевременно заявено, като оставянето на частната жалба без движение не създава нова процесуална възможност за страната да заяви искания, за които е пропуснала срока. Претендирали са разноски за адвокатско възнаграждение в размер на по 1 170 лв. съгласно представен списък по чл. 80 ГПК.

  Настоящото производство се развива по възражението за прекомерност по чл. 78 , ал. 5 ГПК на К. Х., обективирано в „молба и допълване на жалба” вх. № 9564/04.12.2020 г. към частната жалба от 26.10.2020 г., което възражение имлицитно инкорпорира в себе си искане за изменение на определение № 105/02.10.2020 г. по гр. д. № 2410/2020 г. на ВКС, I-во г. о., в частта за разноските.

  Искането по чл. 248, ал. 1 ГПК, основано на възражението по чл. 78, ал. 5 ГПК, е преклудирано - заявено е извън определения в закона срок, поради което е недопустимо и следва да се остави без разглеждане. Съгласно чл. 248, ал. 1 ГПК когато съдебният акт, чието допълване или изменение в частта за разноските се иска, е обжалваем, какъвто е настоящият случай, страната следва да заяви искането си за изменение или допълване в срока за обжалване на акта. Съобразно данните по делото това е следвало да бъде сторено най-късно на 26.10.2020 г., тъй като срокът за обжалване на определение № 105/02.10.2020 г. е едноседмичен, но е направено едва на 04.12.2020 г.

  Искането на насрещната страна за присъждане на разноски в настоящото производство е неоснователно. Константна е по-новата практика на ВКС /определение № 52/19.03.2019 г. по ч. гр. д. № 740/2019 г. на ВКС, I-во г.о., и цитираните в него съдебни актове/, че в производството по чл. 248 ГПК разноски не се присъждат предвид несамостоятелния му характер и с оглед разпоредбата на чл. 81 ГПК, според която разноски се присъждат с акта, с който приключва производството в съответната инстанция, като се визира производството по главния спор. В случая този акт е определение № 105/02.10.2020 г., с което молбата за отмяна е оставена без разглеждане.

  По изложените съображения Върховният касационен съд на РБ, състав на I-во г. о.

  О П Р Е Д Е Л И:

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата, инкорпорирана в „молба и допълване на жалба” вх. № 9564/04.12.2020 г., подадена от К. Х., за изменение на определение № 105/02.10.2020 г. по гр. д. № 2410/2020 г. на ВКС на РБ, I-во г. о., в частта за разноските.

  Определението подлежи на обжалване пред друг състав на ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщението

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари