Разпореждане №60086/24.09.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60086

  гр. София, 24.09. 2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 605968 от 21.09.2021 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК - I поток:

  Частна касационна жалба вх. № 344293 от 19.08.2021 г. срещу определение № 271833 от 15.07.2021 г. по въззивно ч. гр. д. № 5125/2021 г. по описа на Софийски градски съд, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК – препис от обжалваното определение е връчен на 12.08.2021 г., товарителница от 18.08.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;

  4/ приложено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ жалбата е подадена от юрисконсулт с приложено пълномощно по преписката;

  6/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор в срок.

  Предвид изложеното, постъпилата частна касационна жалба е нередовна и преписката следва да бъде върната на администриращия съд за отстраняване на констатираните нередовности, като бъде указано на жалбоподателя:

  - Да внесе дължимата държавна такса в размер на 15 лв. по сметка на ВКС, съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК, както и да представи платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане;

  По изложените съображения, председателят на Първо отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Софийски градски съд за отстраняване на констатираните нередовности, като бъде указано на жалбоподателя:

  - Да внесе дължимата държавна такса в размер на 15 лв. по сметка на ВКС, съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК, както и да представи платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане;

  След отстраняване на нередовностите, делото да се изпрати на ВКС за произнасяне по постъпилата частна касационна жалба.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари