Определение №60086/09.07.2021 по дело №1337/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60086

  гр. София, 09.07.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като изслуша докладваното от съдията Първанова ч.гр. дело № 1337/2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на Н. П. Я., чрез процесуалния представител адвокат Т. Е. Г., срещу определение № 263768/25.02.2021 г., постановено по ч. гр. д. № 664/2021 г. на Софийски градски съд. Поддържат се оплаквания, че определението е неправилно и незаконосъобразно, поради което същото следва да бъде отменено.

  В изпълнение на изискванията на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК към частната касационна жалба е приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, като се поддържат тези по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по следните формулирани в изложението въпроси: 1/ С какъв акт на съда се доказва приключило производство, когато същото е унищожено и от него не е запазен акт за приключване, който факт е удостоверен в официален документ от съда по производството; 2/ Допустимо ли е производството по чл. 542 ГПК за доказване на прекратяване на исково производство, когато делото е унищожено и от него не е запазен актът за прекратяване; 3/ Какъв процесуален ред следва да ползва трето за делото лице с правен интерес за снабдяване с акт, установяващ приключването на делото, когато делото е унищожено и от него не е запазен акта за прекратяване.

  При проверка допустимостта на касационното производство, ВКС, II г. о. констатира следното:

  С въззивното определение е оставена без уважение частната жалба на Н. П. Я. срещу разпореждане № 20281093/19.12.2020 г. по гр. д. № 61347/2020 г. на Софийски районен съд, с което на основание чл. 130 ГПК, вр. чл. 542, ал. 1 ГПК е върната подадената от него молба за установяване на факта, че гр. д. № 11071/2001 г. по описа на Софийски районен съд, 40-ти състав, образувано по искова молба вх. № 36861/01.12.2001 г., подадена от А. В. С., Н. Н. С. и М. В. К. против Б. В. Б., е приключило с разпореждане за връщане на исковата молба, като първоинстанционният съд е прекратил производството по гр. д. № 61347/2020 г.

  Въззивният съд е приел, че производството по чл. 542 ГПК намира приложение само по отношение на юридически факти с правно значение, за които е задължително съставянето на официални свидетелстващи документи, в случай, че те не са съставени и не могат да бъдат съставени или макар да са съставени, са унищожени или изгубени, без да има възможност да бъдат възстановени от органа, компетентен да издаде такъв документ. В конкретния случай с подадената молба по чл. 542 ГПК се иска постановяване на съдебно решение, което да замести официален диспозитивен документ, а не официален свидетелстващ документ, тъй като молителят иска установяване факта на съществуване на съдебен акт – разпореждане или определение за прекратяване на гражданско дело. Изложени са съображения, че производството по чл. 542 ГПК е недопустимо, ако законът предвижда друг ред за установяване на съответния факт.

  Частната касационна жалба е допустима, тъй като същата е подадена от легитимирана страна и е насочена против съдебен акт, с който се потвърждава определение, преграждащо по-нататъшното развитие на делото.

  Върховният касационен съд, състав на II г. о., намира, че не следва да се допуска касационно обжавлане на определението, поради липса на сочените основания по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

  Съгласно ТР № 1/19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г., ОСГТК, ВКС, допускането на касационно обжалване предпоставя с въззивното решение (определение) да е разрешен правен въпрос, който е обусловил правните изводи на съда по предмета на спора и по отношение на който са

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари