Решение №60085/18.06.2021 по дело №3620/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №60/19.02.2021 по дело №3620/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани по делото доказателства в тяхната съвкупност?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в открито съдебно заседание на девети юни две хиляди двадесета и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛАНА КАЛИНОВА, ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

при участието на секретаря Анета Иванова, като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 3620 по описа за 2020 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК и сл.

История на спора

С определение № 60 от 19.02.2021 г. е допусната до касационно разглеждане жалбата на И. Г. К., З. М. А. и Н. М. И. срещу решение № 101 от 10.04.2020 г. по в.гр.д.№ 24 от 2020 г. на Смолянския окръжен съд, допълнено и поправено за допусната в него очевидна фактическа грешка с решение № 20267 от 24.07.2020 г. и решение № 20295 от 21.08.2020 г. по същото дело В ЧАСТТА МУ, с която е изменено частично решение № 260 от 17.06.2019 г. по гр.д.№ 815 от 2018 г. на Смолянския районен съд, като по същество е отхвърлен предявеният иск за делба на имот с площ от 2 279 кв.м, находящ се в землището на [населено място], м.“П.“, представляващ имот с идентификатор ... по кадастралната карта на [населено място], общ.Смолян, обл.Смолян, одобрена със заповед № РД-18-52 от 27.08.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК /поради противоречие с практиката на ВКС, включително цитираното от касаторите в изложението им по чл.284, ал.3, т.1 ГПК решение № 222 от 27.03.2018 г. по т.д.№ 505 от 2017 г. на ВКС, ТК, II т.о./ по следния правен въпрос: Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани по делото доказателства в тяхната съвкупност ?

В молба- становище 08.06.2021 г., пълномощникът на касаторите И. Г. К., З. М. А. и Н. М. И. поддържа жалбата. Моли решението в обжалваната от тях част да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго решение за допускане на делбата на имот с идентификатор .... Претендира и за направените по делото разноски.

Ответниците по жалбата И. И. К., И. В. С. и А. В. И. оспорват жалбата. Молят решението в допусната за разглеждане част да бъде оставено в сила и да им се присъдят направените по делото разноски.

Останалите ответници по жалбата Й. Н. К., М. Н. Т., С. Г. М., Е. Н. К., Н. Д. К., Р. Д. К. и Н. Н. К. не вземат становище.

Мотиви

По поставения въпрос практиката на ВКС, включително и задължителна такава /Тълкувателно решение № 1 от 09.12.2013 г. по тълк.д.№ 1 от 2013 г. на ОСГТК на ВКС/ е непротиворечива и в съответствие с разпоредбата на чл.269 ГПК в смисъл, че въззивният съд е длъжен да се произнесе служебно по валидността и допустимостта на първоинстанционното решение, а по правилността на решението е ограничен от посоченото във въззивната жалба. Когато обаче пререшава спора /постановява решение в полза на страната, подала въззивната жалба/, въззивният съд е длъжен да се произнесе и по всички доводи и възражения на насрещната страна по делото.

В конкретния случай въззивният съд е пререшил спора /отменил е решението на първоинстанционния съд за допускане на делба на имот с идентификатор ... и вместо това е отхвърлил иска за делба на този имот, без да се произнесе по доводите на съделителя И. К., посочени в подадения от него отговор на въззивната жалба, а именно: че към датата на реституиране на имота през 1994 г. наследникът И. К. е бил владелец само на своята ид.ч. от

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари