Решение №60085/02.06.2021 по дело №2457/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  1

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60085

  гр. София, 02.06.2021 година

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на деветнадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  АННА БАЕВА

  при участието на секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 2457 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК.

  Образувано е по подадена от Н. Н. А. от [населено място] /ответник в първоинстанционното производство/ чрез процесуален представител адв. Надежда И. молба за отмяна на влязло в сила решение № 3013 от 23.04.2019г. по гр. дело № 10501/2018г. на Софийски градски съд, ГК, II-Б въззивен състав и решение № 408011 от 15.05.2018г. по гр. дело № 25127/2016г. на Софийски районен съд, II ГО, 163 състав на основание чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК поради това, че между същите страни, за същото искане и на същото основание е постановено преди тях друго влязло в сила решение, което им противоречи – решение № I-120-34/30.03.2015г. по гр. дело № 36363/2013г. на Софийски районен съд, ГО, 120 състав, влязло в сила на 07.03.2016г.

  Молителят поддържа становище, че решението следва да бъде отменено, тъй като спорът между страните по процесното правоотношение по сключения между ищеца и „Юробанк И Еф Джи България“ АД на 16.01.2008г. договор за кредит, вземането по който е цедирано на „Про Лего“ АД, е разрешен преди това с влязло в сила решение, с което е признато за установено, че Н. Н. А. не дължи на „Про Лего“ АД претендираните суми. Излага доводи за недопустимост на последващото решение, чиято отмяна иска, както и евентуални доводи за неговата неправилност, предвид формираната с първоначалното решение сила на пресъдено нещо, че претендираните суми по договора за кредит не се дължат. Молителят поддържа и становище, че решение № 3013 от 23.04.2019г. по гр. дело № 10501/2018г. на Софийски градски съд, ГК, II-Б въззивен състав е неправилно, тъй като съдебният състав на СГС неправилно е приел, че към датата на предявяване на иска – 11.05.2016г., давността не е изтекла. Претендира и присъждане на направените по делото разноски.

  Ответникът „Про Лего” АД, [населено място] /ищец в първоинстанционното производство/ чрез процесуален представител адв. И. С. М. оспорва молбата за отмяна и поддържа становище, че същата е недопустима поради подаването й след изтичане на преклузивния тримесечен срок, евентуално неоснователна поради липса на основания за отмяна на влязлото в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК, тъй като не е налице пълен идентитет в предмета и основанието на постановените съдебни решения – настъпването на предсрочната изискуемост на кредита на 22.03.2016г., т. е. след влизане в сила на решение № I-120-34/30.03.2015г. по гр. дело № 36363/2013г. на Софийски районен съд, ГО, 120 състав. Ответникът моли молбата за отмяна да бъде оставена без уважение и претендира присъждане на направените по делото разноски.

  Третите лица помагачи „Бългериън Ритейл Сървисиз“ АД, [населено място] и „Юробанк България“ АД, [населено място] не изразяват становище по молбата за отмяна.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като обсъди инвокираните от страните доводи и взе предвид данните по делото, намира за установено следното:

  Молбата за отмяна е допустима, тъй като е подадена от надлежна страна срещу влязло в сила решение в преклузивния тримесечен срок по чл. 305, ал. 1, т. 4 ГПК и в нея са изложени основанията, визирани в чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК.

  Разгледана по същество, молбата за отмяна е неоснователна.

  С влязло в сила на 18.02.2020г. решение № 3013 от 23.04.2019г. по гр. дело № 10501/2018г. на Софийски градски съд, ГК, II-Б въззивен състав е отменено частично решение № 408011 от 15.05.2018г. по гр. дело № 25127/2016г. на Софийски районен съд, II ГО, 163 състав и е отхвърлен предявеният от „Про Лего“ АД срещу Н. Н. А. иск с правно основание чл. 430 ТЗ и чл. 99 ЗЗД за сумата 2 536,31 лв. /разликата над 11 303,99 лв. до 13 840,30 лв./, представляваща главница по договор

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари