Решение №60084/14.07.2021 по дело №51/2021

Спорът е допуснат до касация с Определение №117/29.03.2021 по дело №51/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Дали следва откритото заседание по делото да бъде отложено по реда на чл. 142, ал. 2 ГПК, когато страната по делото, която не се представлява от адвокат, не може да се яви поради заболяване и постъпване за лечение в медицинско заведение и по какъв начин следва да се установи обстоятелството, довело до невъзможност за страната да се яви лично по делото, когато тя е постъпила в медицинско заведение и не работи?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в открито съдебно заседание на девети юни две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛАНА КАЛИНОВА, ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

при участието на секретаря Анета Иванова като разгледа докладваното от съдията Бранислава Павлова гражданско дело № 51/2021 г. по описа на Първо гражданско отделение на ВКС, за да се произнесе, съобрази:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Л. К. Д. е обжалвала въззивното решение на Софийския апелативен съд, гражданско отделение, първи състав № 2796 от 16.12.2019г. по въззивно гражданско дело № 328/2018г.

В касационната жалба се поддържа, че въззивното решение е неправилно и необосновано, постановено е и в нарушение на процесуалните правила, осигуряващи правото на защита на страните в гражданския процес, както и на правилата, уреждащи задължението на съда при преценка на доказателствата да отчете възможната заинтересованост на свидетелите, а при противоречие между тях, да се мотивира на кои свидетели дава вяра и защо.

Ответниците П. П. К. и Е. А. К. изразяват становище, че въззивното решение е правилно и следва да бъде оставено в сила. Поддържа се, че представените документи преди последното съдебно заседание не са от нормативно изискваните – болничен лист или удостоверение по образец. Изложени са и съображения за злоупотреба с процесуални права от страна на ответницата – касатор Л. К. Д., която се е отказала от адвокатска защита.

Касационен въпрос

Касационната жалба е приета за допустима и е допусната за разглеждане по същество с определението по чл. 288 ГПК № 117 от 29.03.2021г. на основание чл.280 ал.1 т.3 ГПК по правните въпроси дали следва откритото заседание по делото да бъде отложено по реда на чл. 142 ал.2 ГПК, когато страната по делото, която не се представлява от адвокат, не може да се яви поради заболяване и постъпване за лечение в медицинско заведение и по какъв начин следва да се установи обстоятелството, довело до невъзможност за страната да се яви лично по делото, когато тя е постъпила в медицинско заведение и не работи.

Мотиви

По основанието за допускане на касационното обжалване, Върховният касационен съд, първо гражданско отделение, намира следното

Състезателното начало е основен принцип в гражданския процес – чл.8 ГПК. Чрез него се гарантира на всяка страна право да участва в производството - да присъства в съдебните заседания лично или чрез процесуален представител, за да може да извършва съответните процесуални действия, чрез които да въздейства върху съдържанието на съдебния акт. Затова разпоредбите за призоваването на страните в гражданския процес съдържат детайлна регламентация. Като гаранция на състезателното начало, чл. 142 ал.2 ГПК задължава съда да не разглежда делото, когато страната и нейният представител са редовно призовани, но са възпрепятствани да се явят по обективни причини, които страната не може да отстрани. Препятствието може да бъде от различно естество и подлежи на доказване от страната. Когато тя депозира искане за отлагане на делото поради заболяване и представя съответен документ, съдът има право на преценка дали заболяването е внезапно и дали въпреки наличието му страната би могла да се яви по делото освен в хипотезата на чл.18 ал.2 от Наредбата за медицинската експертиза /обн.ДВ обн., ДВ, бр. 51 от 27.06.2017г./, когато е издадено медицинско удостоверение за домашен амбулаторен или свободен режим, в което изрично е отбелязано че състоянието на лицето не позволява явяването му пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт - решение №

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари