Определение №60084/02.06.2021 по дело №2891/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60084

  гр. София, 02.06.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на деветнадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  АННА БАЕВА

  при участието на секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 2891 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 151 ГПК.

  По делото са постъпили молби с вх. № 979/05.02.2021г. и вх. № 1044/08.02.2021г., подадени от „Ромекс Кар“ ЕООД /в несъстоятелност/, [населено място] чрез управителя П. Г. Б. /ответник по касационната жалба на „Българо-американска кредитна банка“ АД/ с куриерски пратки съответно на 04.02.2021г. и 05.02.2021г., за поправка и допълване на протокола от открито съдебно заседание, проведено на 26.01.2021г. по т. дело № 2891/2019г. на ВКС, ТК, Второ отделение.

  Ответникът по молбите „Българо-американска кредитна банка“ АД, [населено място] /касатор/ чрез Адвокатско дружество „Б. и П.“, представлявано от адв. А. Т. Б. и адв. Н. С. П. оспорва молбите по чл. 151 ГПК и изразява становище, че същността на изявленията на страните са отразени в протокола, поради което моли същите да бъдат оставени без уважение.

  Молбите са допустими, тъй като са подадени в предвидения в чл. 151, ал. 1 ГПК преклузивен едноседмичен срок.

  Настоящият съдебен състав на ВКС, ТК, Второ отделение, след като изслуша направения в открито съдебно заседание на 26.01.2021г. по т. дело № 2891/2019г. на ВКС, ТК, Второ отделение звукозапис и като обсъди исканията и доводите на страните, взе предвид следното:

  Съгласно разпоредбата на чл. 150, ал. 1 и ал. 2 ГПК за разглеждането на делото под диктовката на председателя се съставя протокол, в който се вписват мястото и времето на заседанието, съставът на съда, името на секретаря, явилите се страни и техните представители, същността на изявленията, исканията и изказванията на страните, представените писмени доказателства, показанията на свидетелите и на другите лица по делото и констатациите и определенията на съда. По отношение на изявленията, исканията и изказванията на страните по делото съдът няма задължението дословно да възпроизведе съдържанието им в съдебния протокол.

  В конкретния случай е допусната техническа грешка при изписване на датата /годината/ на проведеното съдебно заседание, като вместо 26.01.2021г. е посочено 26.01.2020г. Посочената грешка следва да бъде отстранена, като на страница 1 от протокола датата на заседанието следва да се чете 26.01.2021г. вместо 26.01.2020г.

  Настоящият съдебен състав счита, че същността на изявленията, исканията и изказванията на „Ромекс кар“ АД /в несъстоятелност/ чрез управителя П. Г. Б. и на „Българо-американска кредитна банка“ АД чрез процесуалния представител адв. Д. Д., както и мотивите и диспозитивите на определенията на съда са отразени в протокола точно, ясно и пълно, поради което искането за поправка и допълване на протокола, заявено с молба вх. № 979/05.02.2021г. и молба вх. № 1044/08.02.2021г., е неоснователно.

  Мотивиран от изложените съображения и на основание чл. 151 ГПК Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение

  О П Р Е Д Е Л И:

  ДОПУСКА поправка в протокола от съдебно заседание на 26.01.2021г. по т. дело № 2891/2019г. на ВКС, ТК, Второ отделение, като на страница 1 датата на заседанието следва да се чете „26.01.2021г.“ вместо „26.01.2020г.“

  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадените от „Ромекс кар“ АД /в несъстоятелност/ чрез управителя П. Г. Б. молби с вх. № 979/05.02.2021г. и вх. № 1044/08.02.2021г. за поправка и допълване на протокола от съдебно заседание на 26.01.2021г. по т. дело № 2891/2019г. на ВКС, ТК, Второ отделение в останалата част като неоснователни.

  Определението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари