Определение №60084а/02.06.2021 по дело №2482/2018


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  4

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60084а

  гр. София,02.06.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на деветнадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  АННА БАЕВА

  при участието на секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 2482 по описа за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 151 ГПК.

  По делото са постъпили молби с вх. № 948/03.02.2021г. и вх. № 1043/08.02.2021г., подадени от П. Г. Б. от [населено място] /ответник по касационната жалба на „Българо-американска кредитна банка“ АД/, втората с куриерска пратка на 05.02.2021г., за поправка и допълване на протокола от открито съдебно заседание, проведено на 26.01.2021г. по т. дело № 2482/2018г. на ВКС, ТК, Второ отделение.

  Ответникът по молбите „Българо-американска кредитна банка“ АД, [населено място] /касатор/ чрез Адвокатско дружество „Б. и П.“, представлявано от адв. А. Т. Б. и адв. Н. С. П. оспорва молбите по чл. 151 ГПК и изразява становище, че същността на изявленията на страните са отразени в протокола, поради което моли същите да бъдат оставени без уважение.

  Ответникът по молбите Е. А. Б. /ответник по касационната жалба на „Българо-американска кредитна банка“ АД/ не изразява становище по молбите по чл. 151 ГПК.

  Молбите са допустими, тъй като са подадени в предвидения в чл. 151, ал. 1 ГПК преклузивен едноседмичен срок.

  Настоящият съдебен състав на ВКС, ТК, Второ отделение, след като изслуша направения в открито съдебно заседание на 26.01.2021г. по т. дело № 2482/2018г. на ВКС, ТК, Второ отделение звукозапис и като обсъди исканията и доводите на страните, взе предвид следното:

  Съгласно разпоредбата на чл. 150, ал. 1 и ал. 2 ГПК за разглеждането на делото под диктовката на председателя се съставя протокол, в който се вписват мястото и времето на заседанието, съставът на съда, името на секретаря, явилите се страни и техните представители, същността на изявленията, исканията и изказванията на страните, представените писмени доказателства, показанията на свидетелите и на другите лица по делото и констатациите и определенията на съда. По отношение на изявленията, исканията и изказванията на страните по делото съдът няма задължението дословно да възпроизведе съдържанието им в съдебния протокол.

  В конкретния случай е допусната техническа грешка при изписване на датата /годината/ на проведеното съдебно заседание, като вместо 26.01.2021г. е посочено 26.01.2020г. Посочената грешка следва да бъде отстранена, като на страница 1 от протокола датата на заседанието следва да се чете 26.01.2021г. вместо 26.01.2020г.

  По отношение на изявленията, исканията и изказванията на П. Г. Б. /ответник в касационното производство/ настоящият съдебен състав счита, че на стр. 2, ред 5 отдолу нагоре в протокола след изречението „Изнудван съм и съм заплашван да си оттегля иска, въпреки че не аз съм подал иска срещу ЧСИ И. Б..“ не е отразено изречението на ответника П. Б. „А. А. се представи лицето.“. На стр. 2, ред 3 отдолу нагоре след изречението „ЧСИ И. Б. действа в сговор и под въздействие на „Българо-американска кредитна банка“ АД и която стопира стопанския ни оборот.“ не е отразено изречението „Когато установя, аз ще съм първият, който ще ви каже.“. Посочените изречения следва да бъдат допълнени в протокола на посочените места.

  По отношение на констатациите и мотивите на определението на съда за оставяне без уважение на молбите на ответниците Е. А. Б. и П. Г. Б. на стр. 4 от протокола, настоящият съдебен състав констатира, че не се е мотивирал, че искането на П. Б. не е заявено в писмена форма по чл. 95, ал. 1 ГПК.

  Не е налице разминаване между формираната и изразена воля на съдебния състав, че изложените факти и обстоятелства от ответника П. Б. във връзка с искането за предоставяне на правна помощ, както и посочените в молбата на ответницата Е. Б. факти и обстоятелства, също свързани с искане за предоставяне на правна помощ, не представляват предпоставка и основание за предоставяне на правна помощ по смисъла на чл. 23 ЗПрП.

  В останалата част изявленията, исканията и изказванията на страните – касатора „Българо-американска кредитна банка“ АД чрез адв. Д. Д. и ответника

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари