Определение №60084/21.06.2021 по дело №1254/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  4

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60084

  София, 21.06.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на седемнадесети юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  Членове: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  разгледа докладваното от съдия Ваня Атанасова ч.гр.д. № 1254/2021 година.

  Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

  Образувано е по подадена от Гергана Андонова Илиева, като ЕТ „Гергана Илиева – 2010“, ЕИК[ЕИК], чрез упълномощения процесуален представител адв. И. Р. С., САК, частна касационна жалба против определение № 219 от 22. 02. 2021 г. по в. гр. д. № 1402/2020 г. на ОС – Благоевград, с което е оставена без уважение подадената от едноличния търговец частна жалба срещу определение от № 10 от 23. 11. 2020 г. на съдия по вписванията при РС - Сандански, с което е постановен отказ за отбелязване и вписване на влязлото в сила на 8. 10. 2019 г. решение по в. гр. д. № 3938/2017 г. на АС – София.

  Развиват се съображения за неправилност на определението, поради постановяването му при необсъждане на всички събрани по делото доказателства, в противоречие с чл. 115 ЗС и при несъобразяване с практиката на ВКС. Иска се допускането му до касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, отмяната му и връщане на делото на съдията по вписванията за извършване на отбелязване на влязлото в сила решение, постановено по вписаната искова молба.

  Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, за да се произнесе, съобрази следното:

  Частната касационна жалба е допустима – подадена е от легитимирано лице, в срока за обжалване и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

  Не е налице основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане до касационно обжалване на въззивното определение.

  С молба вх. № 2624/23. 11. 2020 г., подадена от Гергана Андонова Илиева като ЕТ „Гергана Илиева – 2010“, е поискано „вписване (отбелязване)“ на решение № 1470 от 13. 06. 2018 г. по в. гр. д. № 3938/2017 г. на Софийския апелативен съд, ГО, 1 с-в, влязло в сила на 8. 10. 2019 г., с което е отхвърлен предявеният от СНЦ „Български туристически съюз“ срещу ЕТ „Гергана Илиева – 2010“ (взискател в изпълнителното производство) и „Синаница ВВ“АД (длъжник в изпълнителното производство) иск с правно основание чл. 440 ГПК, за признаване за установено между страните по делото, че длъжникът „Синаница ВВ“АД не е собственик на недвижимия имот, по отношение на който е насочено принудителното изпълнение: шестетажна сграда – хотел със застроена площ от 639 кв.м., с идентификатор 65334.102.655.7 по одобрената кадастрална карта, както и пететажна сграда с предназначение за обществено хранене и застроена площ от 1013 кв.м., с идентификатор .... по одобрената кадастрална карта на [населено място].

  Изложени са твърдения, че исковата молба по делото е била вписана на 10. 12. 2015 г., с акт № .... г., дв. вх. № 3011/10. 12. 2015 г., по искане на СНЦ „Български туристически съюз“.

  Към молбата е приложено решение № 2193 от 19. 04. 2017 г. по гр. д. № 419/2015 г. на ОС – Благоевград, решение № 1470 от 13. 06. 2018 г. по в. гр. д. № 3938/2017 г. на САС и определение № 221 от 7. 05. 2019 г. по гр. д. № 4712/2018 г. на ВКС, 2 г.о., както и квитанция за платена държавна такса в размер на 206, 11 лв.

  С определение от 23.11. 2020 г. на съдията по вписванията е отказано отбелязване и вписване на съдебното решение. Прието е, че отбелязване на решението не може да се извърши, тъй като е изтекъл шестмесечният срок по чл. 115, ал. 2 ЗС, а за вписването му е необходимо да се представи актуално удостоверение за данъчна оценка на имота (за определяне на държавната такса по чл. 2 от Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията) и скици на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари