Решение №60083/02.08.2021 по дело №3632/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60083

  София, 02.08.2021 година

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в открито съдебно заседание на девети юни през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

  ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

  ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

  като разгледа докладваното от съдията Бранислава Павлова

  гражданско дело № 3632/2020 г. по описа на Първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.

  Н. статистически институт /НСИ/ е обжалвал въззивното решение на Бургаския апелативен съд, гражданско отделение, № 24 от 08.07.2020 г. по въззивно гражданско дело № 58/2020 г., за обезсилване по въззивната жалба на [община] на решението на Б. окръжен съд № 482 от 04.12.2019 г. по гражданско дело № 1655/2018 г., с което е уважен предявеният от НСИ, в качеството на процесуален субституент на държавата, иск за признаване за установено по отношение на [община], че държавата е собственик на основание давностно владение на поземлен имот с идентификатор № ....., с площ от 2 541 кв.м., с административен адрес: [населено място], ул. 12-та. Решението е постановено при участието на държавата, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството като трето лице помагач на страната на ищеца.

  В касационната жалба се оспорва изводът на въззивния съд, че не са представени доказателства за идентичност на процесния имот със строително петно № 27а; че допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза не е могла да се произнесе по въпроса за идентичността поради липса на картен материал, но не е отрекла наличието ѝ. Ако експертизата е била ценена заедно с останалите доказателства по делото, включително и свидетелските показания, съдът е щял да установи, че става въпрос за един и същи имот. Освен това се твърди, че в случая е била налице хипотезата на чл. 15, ал. 2 П. (отм.) за предоставянето на държавен имот по съгласие между ръководителя на ведомството и председателя на народния съвет.

  Държавата, представлявана от областния управител на Б. по пълномощие от министъра на регионалното развитие и благоустройството, в качеството ѝ на трето лице помагач на ищеца, излага становище за основателност на касационната жалба.

  Ответникът [община] изразява становище, че обжалваното въззивно решение е правилно и следва да се потвърди. Поддържа се в отговора на касационната жалба и писмената защита, че имотът не е държавна собственост, за него не е съставен акт за държавна собственост. Ищецът не е доказал твърдението си, че на законово основание е придобил правото на собственост по правоприемство от Централното статистическо управление към МС, която правосубектност е абсолютно изискуемо условие за пораждане на правните последици на административните актове. Поддържа се също, че е неоснователно твърдението на ищеца , че е изтекла придобивна давност като в случая разпоредбата на чл.79 ЗС е неприложима поради забраната да се придобиват имоти държавна и общинска собственост.

  Касационната жалба е приета за допустима и е допусната за разглеждане по същество по правния въпрос: Има ли процесуална легитимация държавно ведомство, на което е предоставено оперативно управление на държавен имот по реда на НДИ /отм./, да предяви иск за признаване на правото на собственост на държавата като се позове освен на предоставено право на ползване, и на придобивна давност, когато липсват документи, установяващи точното местоположение на имота, но ведомството го владее от момента на предоставянето, застроило го е и липсва противопоставяне на трети лица и държавата повече от 50 години, а самата държава участва в исковия процес по повод собствеността на предоставения имот като трето лице – помагач и поддържа становището за придобивна давност.

  Въпросът е свързан с допустимостта на настоящия иск от гледна точка на процесуалната легитимация на ищеца.

  Въззивният съд е приел в обжалваното решение, че ищецът по делото Национален статистически институт твърди, че по правоприемство от предходно държавно учреждение - ЦСИ към МС е субект, на който държавата е отстъпила право на строеж върху процесния имот. С протокол № 8 от 28.04.1965 г.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари