Определение №60083/28.06.2021 по дело №1962/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60083

  София, 28.06.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев ч.гр.дело № 1962 по описа за 2021 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба вх. № 3310 от 15.04.2021г. на В. Г. Т. срещу определение № 51 от 31.03.2021г., постановено по гр. д. № 852/2021 г. на Върховния касационен съд, I г.о., с което е оставена без разглеждане като процесуално недопустима подадената от жалбоподателката /наследник на Н. Б. Т., починал на 28.04.2013 г./, молба за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК на влязлото в сила решение от 27.01.2003г., постановено по гр.д. № 9715/2001 г. на Софийския районен съд, с което е отхвърлен предявеният от Н. Б. Т. против С. Й. П. иск с правна квалификация чл. 108 ЗС за част от имоти пл.№1631 и 1767 /816 кв.м./, съставляващи парцел *,*, кв. 44 по плана на[жк], [населено място], предявен от Н. Б. Т. против С. Й. П..

  Жалбоподателката счита определението за неправилно и незаконосъобразно, поради което иска неговата отмяна. Излага доводи, че едва към настоящия момент ѝ е станало известно обстоятелството, че праводателката на ответника по гр.д.№ 9715/2001г. на Софийския районен съд – Ю. П., е придобила имота, предмет на гр. д. № 9715/2001 г. на Софийския районен съд, по силата на съдебна делба, извършена между нея и К. РНС. Поддържа, че е разбрала за това вследствие на представените по гр. д. № 34006/2019 г. по описа на Софийския районен съд писмени доказателства, а именно решение от 30.05.1980 г. и решение от 04.09.1980 г., постановени по гр. д. № 5783/1980 г. по описа на Софийския районен съд.

  Ответниците по частната жалба Й. П. и Б. П. са подали писмен отговор, в който са изразили становище за нейната неоснователност. Претендират разноски.

  Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ГПК от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е процесуално допустима. Разгледана по същество тя е неоснователна.

  С обжалваното определение съставът на Върховния касационен съд е оставил без разглеждане подадената от частната жалбоподателка молба за отмяна, приемайки, че същата е подадена извън предвидения в закона срок. Съставът се е позовал на разрешението, дадено в т. 8 от ТР № 7/2014 г. на ОСГТК на ВКС, според което молбата за отмяна на влязло в сила решение, постановено при действието на ГПК от 1952 г. (отм.), подадена при действието на ГПК от 2007 г., е недопустима, ако преди влизането в сила на новия ГПК е изтекъл едногодишният срок по чл. 232, ал. 1 ГПК (отм.).

  Настоящият състав на ВКС намира обжалваното определение за правилно. Производството за отмяна представлява извънреден извънистанционен способ за контрол на влезли в сила съдебни решения и като такова е допустимо само в рамките на предвидените в ГПК срокове. В случая съдебният акт, чиято отмяна се иска, е постановен на 27.01.2003 г. при действието на ГПК от 1952 г. (отм.), като предвиденият в чл. 232, ал. 1 ГПК (отм.) пределен едногодишен срок е изтекъл преди влизане в сила на сега действащия ГПК. След изтичането на този срок не съществува законова възможност да се преценява правилността на съдебния акт по пътя на извънредния способ за отмяна, тъй като е погасено процесуалното право на страната да иска отмяна по реда на чл. 231, ал. 1 ГПК (отм.). Установените в новия процесуален закон правила и срокове за отмяна биха могли да намерят приложение спрямо решения, станали неотменими по предходния процесуален ред, само при предвидено обратно действие на закона, каквото не е налице. Поради това, подадената понастоящем, при действието на новия ГПК, молба за отмяна на влязло в сила решение, спрямо

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари