Разпореждане №60082/08.10.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60082

  гр. София, 08.10.2021 г.

  ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА – председател на Второ гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 606387 от 04.10.2021 г., констатира следното:

  Касационното производство е по чл.250 ГПК, чл.247 ГПК, вр. с чл.34 ЗС – І поток.

  Касационната жалба вх. № 11006 от 07.06.2021 г. срещу решение № 690 от 09.04.2021 г. по в.гр.д.№ 275/2021 г. на Варненски окръжен съд:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – препис от обжалваното решение е връчен на касаторите на 05.05.2021 г., 05.06.2021 г. – неприсъствен ден;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложено e изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК - инкорпорирано в касационната жалба;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – л.114 от гр.д.№ 2290/2013 г. на Варненски районен съд;

  6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;

  7/ осъществена е процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи;

  При извършената проверка се установи, че в касационна жалба вх. № 11006 от 07.06.2021 г. е инкорпорирана и частна касационна жалба срещу решение № 690 от 09.04.2021 г. по в.гр.д.№ 275/2021 г. на Варненски окръжен съд в частта му, имаща характер на въззивно определение по чл.248 ГПК, по която не е събрана дължимата държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК вр. с чл. 19 ТДТССГПК в размер на 15 лева.

  С оглед гореизложеното преписката следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания на жалбоподателите за представяне на документ за платена държавна такса в размер на 15 лева по сметка за ВКС, за разглеждане на инкорпорираната в касационна жалба вх. № 11006 от 07.06.2021г. частна касационна жалба.

  По изложените съображения, председателят на Второ гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Варненски окръжен съд за изпълнение на дадените указания.

  След изпълнение на указанията преписката да се изпрати на Върховния касационен съд за образуване на производство по чл. 288 ГПК.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари