Решение №60081/14.07.2021 по дело №3370/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №81/08.03.2021 по дело №3370/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Достатъчно ли е приемане на решение за трансформиране на публична в частна общинска собственост на общинския съвет, за да се приеме за доказано, че съществуваща улица е публична общинска собственост, при данни по делото, че част от тази улица е продадена като прилежащ обект, част от стопански двор?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в открито съдебно заседание на девети юни две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛАНА КАЛИНОВА, ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

при участието на секретаря Анета Иванова изслуша докладваното от съдията Бранислава Павлова гражданско дело № 3370/2020 година по описа на Върховния касационен съд, Гражданска колегия, първо отделение, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

История на спора

„Фаворит 2000“ ЕООД е обжалвал въззивното решение на Пловдивския окръжен съд № 679 от 06.07.2020г. по гр.д.№ № 517/2020 г.

В касационната жалба се поддържа, че въззивното решение е неправилно поради нарушение на материалноправните разпоредби, регламентиращи владението, придобивната давност и установяването на публичната общинска собственост; необоснованост на фактическите изводи на съда и допуснати съществени процесуални нарушения при преценката на доказателствата по делото.

Ответникът „Марси Пласт“ ООД оспорва жалбата и счита, че решението на въззивния съд е правилно, защото имотът е актуван като частна общинска собственост до 2008г. с акт № ...от 19.05.2008г. на [община] като с решение № 71 от 04.04.2008г. Общинския съвет С. е дал съгласие за промяна в предназначението на улицата – тупик и за сключване на предварителен договор за продажба. Ищецът необосновано твърди, че ответникът е извършил действия, с които имал съзнателно намерение за прекъсване на подземния електропровод - по делото е изяснено, че ищецът е допуснат в имота и повредата е отстранена. Поддържа се също, че ищецът не е осъществявал владение върху имота, собственост на ответника, който е бил буренясал и замърсен.

Касационен въпрос

Касационната жалба е приета за допустима и е допусната за разглеждане по същество с определението по чл. 288 ГПК № 81 от 08.03.2021г. на основание чл. 280 ал.1 т. 3 ГПК по правния въпрос дали е достатъчно приемане на решение за трансформиране на публична в частна общинска собственост на общинския съвет, за да се приеме за доказано, че съществуваща улица е публична общинска собственост, при данни по делото, че част от тази улица е продадена като прилежащ обект, част от стопански двор.

Мотиви

С обжалваното решение Пловдивският окръжен съд е потвърдил решението на Асеновградския районен съд, трети граждански състав, постановеното на 14.01.2020г. по гр.д.№ 1932 /2018г., с което е отхвърлен изцяло предявеният иск с правно основание чл. 109 ЗС за установяване, че ищецът „Фаворит 2000“ ЕООД е придобил право на строеж за изграждане на прекъснатия подземен електропровод от Т-НН по [улица],...(имот ...-....) за захранване на УПИ ......., ...., ...., ....; за приемане за установено, че „Фаворит 2000“ ЕООД е придобил сервитутно право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по чл. 193, ал. 1 от ЗУТ, над имот УПИ №...- .......,....., ...., ..., ...на основание изтекла 10-годишна придобивна давност; за приемане за установено, че ответникът „Марси Пласт“ ООД неоснователно е прекъснал подземен електропровод от Т-НН по [улица],14 (имот ....-.....) за захранване на УПИ ...-....., ..., ...., ..... и неоснователно не допуска ищеца и негови представители до електропровода за възстановяването и поддържането му; както и за осъждане на ответника „Марси Пласт“ ООД да възстанови целостта и функционалността на прекъснатия подземен електропровод, с което пречи на ищеца „Фаворит 2000“ ЕООД да упражнява вещните си права спрямо подземния електропровод.

Въззивният съд е приел, че е предявен един иск с правно основание чл. 109 ЗС, но с няколко претенции в рамките на този иск като от ищеца са изисквани положителни действия от страна на ответника както и въздържане от негова страна от действия – текущи и бъдещи, с

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари