Определение №60081/28.06.2021 по дело №2015/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60081

  София, 28.06.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на осми юни през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Камелия Маринова

  Членове: Веселка Марева

  Емилия Донкова

  като изслуша докладваното от съдията Донкова ч. гр. д. № 2015/2021 г., и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл.274, ал.2, изр.2 ГПК.

  С определение № 72 от 23.04.2021 г. по гр. д. № 1104/2021 г. Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение, е оставил без разглеждане молба вх. № 25003684/11.01.2021 г., подадена от Е. Б. Б. за отмяна на решение № 134 от 10.12.2020 г. по гр. д. № 749/2020 г. по описа на Върховния касационен съд, първо г. о., в частта, с която след частична отмяна на решение № 6963 от 15.10.2019 г. по гр. д. № 4468/2019 г. по описа на Софийски градски съд е постановено друго, с което срещу Е. Б. е уважен иск по чл.109 ЗС, предявен от Д. Т. Б., Х. Д. Д., С. А. Т.-Д., Р. И. С., Д. К. Я., В. Й. Г., Ц. Р. Г., И. К. Я. и М. П. А.. Срещу това определение в срока по чл.275, ал.1 ГПК е подадена частна жалба от молителя Е. Б. с искане да бъде отменено като неправилно. Изложени са съображения, че съдът е следвало да остави молбата за отмяна без движение, като даде указания за отстраняване на нейните нередовности. Посочено е, че неразглеждането на възражение за нищожност от съда я е лишило от възможността да участва в производството и да се защити. Така изложени, двете фактически твърдения са обосновавали наличието на основание по чл.303, ал.1, т.5 ГПК, поради което молбата е била допустима.

  Ответниците по жалба, чрез процесуалния си представител, изразяват становище за нейната неоснователност.

  Върховният касационен съд на РБ, състав на Второ г. о., като обсъди данните по делото, намира следното:

  Определението, предмет на частната жалба, е постановено в производство по чл.307, ал.1 ГПК, с което Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение, се е произнесъл по допустимостта на подадената молба за отмяна. В същата се е поддържало основанието по чл.303, ал.1, т.5 ГПК. Твърденията на молителката - ответник в производството са, че съдът не е изпълнил служебните си задължения по чл.143, ал.3 ГПК и чл.146, ал.1, т.1 ГПК по отношение на въведените от нея факти и направените възражения и оспорвания на правото на собственост на ищците, като по този начин е била ограничена възможността й да участва в процеса и да реализира правото си на защита. С оглед на тези твърдения в обжалваното определение са изложени съображения, че по смисъла на цитираната разпоредба правото да иска отмяна на влязлото в сила съдебно решение принадлежи на страната, чието право на участие в процеса е било накърнено поради нарушаване на съдопроизводствените правила, ненадлежно представляване или невъзможност да се яви пред съда лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее. В тази хипотеза не попадат поддържаните твърдения за нарушено право на защита и участие в процеса с доводи, че съдът не е разгледал направеното възражение за нищожност на сключените от ищците по делото договори за покупко-продажба, по силата на които те се легитимират като собственици на самостоятелни обекти, находящи се в процесната сграда. Прието е, че посочените в молбата обстоятелства всъщност се отнасят до нарушаване на съдопроизводствените правила, засягащи процедурата по изготвяне на доклада по делото и обосноваността на изводите на съда. Тези твърдения в молбата за отмяна се отнасят до нарушения по чл.281, т.3 ГПК, т. е. представляват общи оплаквания за незаконосъобразност, формиращи касационни основания, приложими при разглеждане на касационната жалба по същество, но същите не се отнасят до нарушаване на съдопроизводствените правила, обезпечаващи участието на страната в процеса.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари