Решение №60080/11.06.2021 по дело №3814/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №88/15.03.2021 по дело №3814/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Възниква ли съпружеска имуществена общност върху недвижим имот, придобит по време на брака чрез договор за покупко-продажба, ако продажната цена е платена със средства, получени въз основа на договор за заем/банков кредит, сключен само от единия съпруг, и заемът е изплащан с лични средства на единия съпруг?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в открито съдебно заседание на осми юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

Членове:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

при участието на секретаря Даниела Никова разгледа докладваното от съдията Атанасова гр.д. № 3814/2020 година.

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Подадена е касационна жалба от В. Х. В., чрез адв. Г. К. Б., срещу решение № 20142 от 09.09.2020 г. по в.гр.д.№ 117/2020 г. на Кърджалийски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 82 от 24.02.2020 г. по гр.д.№ 1063/2019 г. на Кърджалийски районен съд, с което е уважен предявеният от В. П. Й. против В. Х. В. иск с правно основание чл. 23, ал. 1 СК, като е признато за установено по отношение на ответника В. Х. В., че ищцата е собственик на апартамент № ..., находящ се в [населено място], кв. В., блок ..., вх...., ет...., със застроена площ 65.91 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, ведно с прилежащото му избено помещение № ... с полезна площ 3.61 кв.м., и припадащите се 1.166 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, придобит през време на брака на страните, на основание договор за покупко-продажба, е лична собственост на В. П. Й., тъй като продажната цена е платена с парични средства нейна лична собственост. В касационната жалба са изложени оплаквания за неправилност на обжалваното въззивно решение, поради постановяването му в нарушение на чл. 23 СК. Иска се отмяната му и отхвърляне на предявения иск. Претендира присъждане на направените при водене на делото разноски.

Ответницата по жалбата В. П. Й., в депозиран отговор, чрез адвокат И. Б., развива съображения за неоснователност на жалбата и иска потвърждаване на въззивното решение.

Касационен въпрос

Въззивното решение е допуснато до касационно обжалване с определение № 88 от 15. 03. 2021 г. по гр. д. № 3814/2020 г. на ВКС, 1 г.о., по въпроса възниква ли съпружеска имуществена общност върху недвижим имот, придобит по време на брака чрез договор за покупко-продажба, ако продажната цена е платена със средства, получени въз основа на договор за заем/банков кредит, сключен само от единия съпруг, и заемът е изплащан с лични средства на единия съпруг.

Мотиви

По въпроса, по който е допуснато касационно обжалване:

При режима на съпружеска имуществена общност придобитото по време на брака, чрез договор за покупко-продажба имущество има същия статут, какъвто е статутът на паричните средства, вложени в придобиването му. Ако продажната цена е платена със средства, получени въз основа на договор за заем, заемател по който е само единият съпруг, влагането на тези средства не обуславя извод за наличие на трансформация по смисъла на чл. 21 СК 1985 /отм./, съотв. на чл. 23 СК. Средствата, получени по договор за заем за закупуване на жилище, не са лични, а общи, тъй като за задължението за тяхното връщане двамата съпрузи отговарят солидарно. Последващото погасяване на задълженията от единия от съпрузите, с негови лични средства, не се отразява върху принадлежността на придобитото право на собственост и не променя правата в съсобствеността, а поражда само облигационни задължения за другия съпруг, които следва да бъдат уредени след евентуалното прекратяване на брака. Ако целият кредит или част от него са погасени само от единия от съпрузите с негови лични средства, след прекратяване на брака този съпруг може, на основание чл. 127, ал. 2 ЗЗД, да претендира от другия заплащане на припадаща се част от платеното.

В този смисъл са следните решения на ВКС,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари