Определение №60080/25.06.2021 по дело №1663/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60080

  гр. София, 25.06.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на девети юни, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като изслуша докладваното от съдията Първанова ч.гр. дело № 1663/2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на И. В. Ц., подадена чрез адвокат З. М., срещу разпореждане № 467 от 23.02.2021 г. по ч.гр. д. № 3164/2020 г. на Софийски апелативен съд. С него е върната подадената от И. Ц. частна касационна жалба вх. № 13387/22.10.2020 г. срещу определение № 2115 от 30.09.2020 г. по ч. гр. д. № 3164/2020 г. на Софийски апелативен съд, с което е оставена без уважение частна жалба вх. № 87743/27.08.2020 г. против определение № 11711/22.07.2020 г. на Софийски градски съд. С последното е прекратено производството по ч. гр. д. № 5455/2020 г. поради невнасяне в срок на дължимата държавна такса по сметка на съда.

  В частната жалба се правят оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на разпореждането. Жалбоподателят счита, че то прегражда несправедливо производството по делото. Твърди, че съдът е пропуснал да отбележи, че заедно с адвокатското пълномощно е представено подробно развито правно становище, чието съдържание се покрива изцяло със съдържанието на касационната жалба. Сочи, че подадената молба отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК, поради което е отпаднала необходимостта от приподписване на касационната жалба от адвокат.

  Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение намира следното:

  Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ГПК, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт съгласно чл. 274, ал. 2 ГПК, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.

  В обжалваното разпореждане е прието, че молителят не е изпълнил дадените му с разпореждане от 26.10.2020 г. и разпореждане от 05.01.2021 г. указания за приподписване от адвокат на подадената частна касационна жалба, макар да е представено пълномощно за адвокат З. М., поради което частната касационна жалба следва да бъде върната на основание чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК.

  Върховният касационен съд, състав на II г. о. намира, че обжалваното разпореждане е валидно, процесуално допустимо и правилно, поради което следва да се потвърди.

  С разпореждане от 26.10.2020 г. по в. ч. гр. д. № 3164/2020 г. на Софийски апелативен съд на жалбоподателя И. Ц. са дадени указания в 7-дневен срок от получаване на съобщението подадената частна касационна жалба вх. № 13387/22.10.2020 г. срещу определение № 2115 от 30.09.2020 г. по ч. гр. д. № 3164/2020 г. на Софийски апелативен съд да бъде приподписана от адвокат, да се приложи адвокатско пълномощно, да бъде внесена държавна такса в размер на 15 лв. по сметка на ВКС, да се представи точно и мотивирано изложение на касационните основания по чл. 281 ГПК, както и да се представи изложение на основанията за допускане на касационно обжалване.

  Видно от молба вх. № 6731/22.04.2021 г. и разписка № 0200012173347504 И. Ц. е заплатила дължимата държавна такса в размер на 15 лв. по сметка на ВКС.

  С молба вх. № 16089/21.12.2020 г. е представено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване като се сочи чл. 280, ал. 1, т.1, 2 и 3 ГПК с твърдение, че постановеното от СГС първоинстанционно определение е недопустимо, а обжалваното въззивно определение е недопустимо и неправилно. Молбата е подадена от адвокат З. М., за когото е представено адвокатско пълномощно. Не може да се приеме тезата на жалбоподателя, че така подадената молба представлява приподписана от адвокат частна касационна жалба по чл.274, ал. 3 ГПК, подадена от И. Ц.. В последната се твърди, че определение № 2155/20.09.2020 г. на САС е незаконосъобразно, тъй като съдът не е

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари