Решение №60079/01.11.2021 по дело №876/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №13/13.01.2021 по дело №876/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно основанията за отмяна по чл. 647, ал. 1 ТЗ при наличие на лично обезпечение, учредено с договор, сключен между продавач, купувач и солидарен длъжник?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в открито съдебно заседание на осемнадесети май през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, ГАЛИНА ИВАНОВА

при участието на секретаря Лилия Златкова като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т.д. № 876 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 от ГПК.

История на спора

Синдикът на „Курило-Метал“ АД обжалва решение № 2812 от 17.12.2019 г. по т.д. 3920/19 г., по описа на Апелативен съд – София, ТО, 11 състав, с което е обезсилено решението от 15.02.2019 г. по т.д. 2860/17 г., по описа на СГС, ТО, VI-2 състав в частта по иска на синдика на „Курило Метал“ АД срещу „Ровотел Стийл“ ООД и е прекратено производството спрямо „Ровотел Стийл“ ООД и в останалата част, с която е отменено решението на същия съд, с което е уважен предявеният от синдика на „Курило Метал“ АД срещу „Курило Метал“ АД и „Мармит“ ЕООД иск и е отхвърлен искът за обявяване на относителна недействителност по отношение кредиторите на несъстоятелността на „Курило Метал“ АД на договор от 05.01.2016 г., по силата, на който „Курило Метал“ АД е поело солидарна отговорност към кредитора „Мармит“ ЕООД за изпълнение на задълженията, възникнали за „Ровотел Стийл“ ООД от договора за продажба на акции от 05.01.2016 г. и е ПОТВЪРДЕНО решението в останалата му част.

В касационната жалба са изложени съображения относно неправилност на въззивното решение, поради нарушение на материалния закон, необоснованост и допуснати съществени процесуални нарушения. Сочи, че бил нарушен принципът на чл. 7 от ГПК – принцип на служебното начало и чл. 5 от ГПК – принцип на решаване на делата според точния им смисъл. Излага съображения, че съдът е приел, че договорът за обезпечение е двустранен. Този договор бил различен от договора, от който произтича главното задължение – този за продажба на акции, обективиран в същия документ. Тези изводи на съда били неправилни. Разсъждавайки относно това, че сделката е обезпечение, съдът не установил нейната безвъзмездност. Изводите на съда били в противоречие с действителните уговорки между страните. По продажбения договор страни били не само продавачът „Мармит“ ЕООД и купувачът „Ровотел стийл4 ООД, но и подписалите го „солидарно задължени лица““ които не придобиват продадените акции. Именно поради тази причина основанието солидарните длъжници да се задължат не била различна от каузата на купувача и произтичала от продажбения договор. Това засягало вид ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №13/13.01.2021 по дело №876/2020 3
  Определение №13/13.01.2021 по дело №876/2020
  Относно основанията за отмяна по чл. 647, ал. 1 ТЗ при наличие на лично обезпечение, учредено с договор, сключен между продавач, купувач и солидарен длъжник.
 • Решение
  Решение № 241 от 20.02.2018 г. по т. д. № 985/2017 г.
  Дали при издаден изпълнителен лист за съдебно предявена част от вземането на кредитор и предприето въз основа на същия принудително изпълнение срещу всички солидарни длъжници, осъщественото в хода на производство по несъстоятелност спрямо един от тях частично погасяване на кредиторовото вземане, заявено и прието в това производство в пълния му…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари