Определение №60079/24.06.2021 по дело №2001/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60079

  София, 24.06.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев ч.гр.дело № 2001 по описа за 2021 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на Х. Д. Е. от [населено място] срещу определение № 146 от 12.05.2021 г. и определение № 169 от 17.05.2021 г., постановени по в.ч.гр.д. № 1126/2021 г. на Пловдивския окръжен съд.

  Касаторът счита определенията за неправилни и незаконосъобразни, поради което иска отмяната им.

  Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о., след преценка на данните и доводите по делото, приема следното:

  Частната жалба е процесуално допустима - подадена е от легитимирано лице, в преклузивния срок по чл. 276, ал. 1 ГПК и срещу подлежащи на обжалване съдебни актове.

  С първото обжалвано определение окръжният съд е потвърдил определение № 213, том 2 от 19.04.2021 г. на съдия по вписванията при Районен съд – Пловдив, с което е отказано заличаването на възбрана, наложена въз основа на обезпечителна заповед от 02.10.2006 г., издадена по в.гр.д. № 2040/2006 г. на Пловдивския окръжен съд, VI гр. с-в.

  За да потвърди определението на съдията по вписванията, въззивният съд е приел, че възбраната, чието заличаване се иска, е вписана въз основа на съдебен акт - обезпечителна заповед, издадена по реда на чл. 396 и сл. от ГПК, и съгласно императивната разпоредба на чл. 402, ал. 3 ГПК заличаването ѝ, както и отменянето на други обезпечителни мерки, се извършва въз основа на влязло в сила определение на съда по чл. 402, ал. 1 ГПК, а в случая такова определение не е постановено. Съдът е приел, че унищожаването на делото, по което е допуснато обезпечението, не може да дерогира законовото изискване за постановяване на изричен съдебен акт.

  С второто определение окръжният съд е оставил без уважение молбата на Х. Д. Е. по чл.250 ГПК за допълване на определение № 146 от 12.05.2021 г. по в.ч.гр. д. № 1126/2021 г. по описа на Пловдивския окръжен съд и произнасяне по искането на жалбоподателя за отмяна на обезпечението, допуснато по в.гр.д. № 2040/2006 г. на Пловдивския окръжен съд.

  Съдът е приел, че производството по делото е по реда на чл. 577, вр. с чл. 274 ГПК за проверка законосъобразността на отказ на съдията по вписванията да извърши нотариално действие - вписване, отбелязване или заличаване и именно в рамките на този предмет съдът се е произнесъл. Изложени са съображения, че в това производство, както съдията по вписванията, така и въззивният съд не разполагат с правомощия да преценяват наличието на предпоставките за постановяване на съдебния акт по чл. 402, ал. 3 ГПК, въз основа на който се извършва заличаването, а преценката за това е възложена на съда, който е допуснал обезпечението и се извършва по съответното дело, по което е било допуснато.

  Преди да разгледа по същество частната касационна жалба, касационният съд следва да се произнесе по допустимостта на касационното обжалване, съгласно чл. 274, ал. 3 ГПК, във вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК.

  Допускането на касационното обжалване на въззивното определение е предпоставено от разрешаването на правен въпрос, който е обусловил правните изводи на съда по предмета на спора и по отношение на който са осъществени допълнителни предпоставки от кръга на визираните в т. 1 - т. 3 на чл. 280, ал. 1 ГПК, както и при неговата вероятна нищожност, недопустимост или очевидна неправилност – чл. 280, ал. 2 ГПК.

  В изложението на основанията за допускане на касационно обжалване на въззивните определения по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът сочи, че въззивният съд се е произнесъл при условията на чл.280, ал.1, т.3 ГПК по въпросите: 1.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари