Решение №60078/11.06.2021 по дело №3793/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №108/22.03.2021 по дело №3793/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

За преценка допустимостта на обжалваното решение по иска по чл. 109 ЗС.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в съдебно заседание на 08 юни две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

при участието на секретаря Даниела Никова и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА гр.дело 3793/2020 година

Производството е по чл. 290 ГПК

История на спора

С определение № 108 от 22.03.2021 г. е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 3639 от 22.06.2020 г. по гр.д.№ 11032 от 2019 г. на Софийски градски съд, с което е потвърдено решение от 23.06.2019 г. на Софийски РС в частта, с която отхвърлен предявеният от Г. Д. С. и Д. Х.-С. иск по чл. 109 ЗС да бъде осъден В. Н. Р., в качеството му на управител на етажната собственост, находяща се в [населено място], [улица], бл. ... да преустанови действията, с които създава пречки по отношение на ищците да ползват асансьора в сградата в режим на етажна собственост, като включи апартамент № ... в системата за ползване на асансьора и активира три броя електронни чипа за задвижване на асансьора.

В касационната жалба, подадена от Г. Д. С. и Д. Х.-С. се прави оплакване за неправилност на решението поради противоречие с материалния закон – характера на правото на собственост като абсолютно право, това, че нормите на ЗУЕС не отменят чл. 109 ЗС, за нарушение на чл. 6, ал.1 ЗУЕС, за допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се в неприлагане нормата на чл. 183 ГПК в цялото й съдържание, тъй като СГС не е изключил копие от документ – протокол от общото събрание на етажната собственост от 10.03.2011г., за който е поискано и постановено задължение за представяне на оригинала, но той не е представен. Твърди се необсъждане на доводите във въззивната жалба. По същество, пълномощникът на касаторите пледира за обезсилване на решението и връщане на делото за ново разглеждане от въззивната инстанция, за да се съобрази резултата от разрешения преюдициален спор за законосъобразността на решението от 10.03.2011г., висящността на който е била известна на СГС, но делото не е било спряно.

Ответникът оспорва жалбата. По същество не взема становище.

Върховен касационен съд, първо гр.о., като обсъди заявените в касационната жалба основания и данните по делото, приема следното:

По делото е установено следното:

Ищците притежават апартамент № ... на седмия етаж. Те и ответника са етажни собственици в сградата, находяща се в [населено място], [улица], бл. .... Ответникът е избран на председател на управителния съвет на ЕС през 2014 г., видно от протокол от 20.11.2014 г. По делото е представен протокол от общото събрание на ЕС от 10.03.2011 г., по т.9 от който е взето решение в срок до три месеца, етажните собственици да погасят задълженията си към етажната собственост, като в случай на отказ, да се деактивират чиповете за ползване на асансьора на длъжниците. Ищците са ползвали три чипа, които са деаткивирани поради неплащане на задължения за ремонт на покрива на етажната собственост. Отказът на ищците да платят задълженията към ЕС са свързани с това, че не е удовлетворено искането им да прегледат фактурите и другите документи, които установяват задълженията. На 17.11.2016 г. е проведено общо събрание на етажните собственици, на което е присъствал ищеца, видно от представеният протокол. В протокола е отразено, че той е поискал разглеждане на въпроса за деаткивиране на чиповете. Етажните собственици с решение на мнозинството /гласували са всички присъстващи без ищеца/ са отказали да опростят или разсрочат задълженията на ищците, поради което и да деактивират чиповете.

РС е приел, че асансьора е обща част по смисъла на чл. 38 ЗС и че всеки от етажните собственици може да ползва общите части по предназначение /чл. 5, ал.1 ЗУЕС/, но реда за това се определя от правилника за вътрешния

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари