Разпореждане №60077/30.09.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60077

  гр. София, 30.09.2021 г.

  ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА – председател на Второ гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 606170 от 28.09.2021 г., образувана по касационна жалба вх. № 261011 от 05.03.2021 г. срещу решение № 260077 от 16.12.2020 г. по в.гр.д.№ 463/2018 г. на Ловешки окръжен съд, констатира следното:

  Касационното производство е по чл. 34 ЗС /делба във фаза по извършване/– І поток.

  Коефициент за фактическа и правна сложност:

  Касационната жалба отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – пощенско клеймо от 04.03.2021 г., препис от обжалваното решение е връчен на касатора на 04.02.2021 г., чрез адвокат;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложено e изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – към касационната жалба;

  6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;

  7/ осъществена е процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил e отговор;

  Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е редовна, отговаря на изискванията на чл. 284 и сл. ГПК и по нея следва да се образува производство по чл.288 ГПК след връщането на преписка с вх.№ 606169/28.09.2021 г., поради констатирана нередовност на частна жалба вх.№ 262633/16.08.2021 г. срещу определение № 260101 от 25.06.2021 г. по в. гр. д. № 463/2018 г. на Ловешки окръжен съд.

  По изложените съображения, председателят на Второ гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ДА СЕ ДОКЛАДВА ЗА ОБРАЗУВАНЕ СЛЕД ВРЪЩАНЕТО НА ПРЕПИСКА вх.№ 606169 от 28.09.2021 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари