Решение №60077/19.07.2021 по дело №1654/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60077

  София, 19.07.2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в ОТКРИТО съдебно заседание на четиринадесети юни две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  при участието на секретар Ванюша Стоилова

  изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА

  гр.дело № 1654 /2021 година и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството по чл. 303, ал.1 т.5 ГПК.

  М. Ф. Л. от [населено място] иска да се отменят влезлите в сила Решение Nо 368837 от 22.03.2018 год. по допускане на съдебната делба и Решение № 524290 от 02.11.2018 година по извършване на делбата чрез изнасяне жилищен имот в [населено място] на публична продан , постановени гр. д. Nо 17195/2016 год. на Софийския районен съд .

  Отмяната се поддържа на основание чл. 303 ал. 1 т. 5 ГПК с довод, че в производството и във двете фази на делбата страната не е участвала, поради нарушени съдопроизводствени правила, касаещи надлежното и призоваване като главна страна в процеса. За посочените два съдебни акта е разбрала едва с получаване Покана за доброволно изпълнение на ЧСИ Р. А., по изп.д. № 20198480400214 на дата 04.04.2019 година.

  Отговор по реда на чл. 306 ал.2 ГПК от ответника по молбата за отмяна В. Ф. М. не е постъпил.

  Върховният касационен съд, състав на второ отделение в правомощията установени по чл. 307, ал.2 ГПК, намира:

  Особеното исково производство за съдебна делба по реда и на основание чл. 344, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 69 ЗН е инициирано от В. Ф. М. срещу нейната сестра М. Ф. Л. на следния недвижим имот - АПАРТАМЕНТ в [населено място], р-н С., ЖП Блокове № 1 ап. 2 ет. 1, със застроена площ от 51, 49 кв.м., ведно с таван № 2 с полезна площ от 10,20 кв.м. и съответно 7,007 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж на терена, държавна собственост, наследство от покойните им родители (Договор за продажба на държавен недвижим имот по НДИ от 16.03.1993 година).

  С влязло в сила, към дата 11.05.2018 година, Решение Nо 368837 от 22.03.2018 год. по гр.д. № 17195/2016 година на Софийския РС е допусната съдебна делба на описания по горе недвижим имот, при равни права на страните от В. Ф. М. и М. Ф. Л..

  С Решение № 524290 от 02.11.2018 година по гр. д. Nо 17195/2016 год. на Софийския районен съд е извършена делбата чрез изнасяне жилищен имот в [населено място] на публична продан. Решението е влязло в сила на 18.12.2018 година.

  Молителката М. Ф. Л. с ЕГН [ЕГН] е посочила в настоящото отменителното производство адрес по местоживеене : [населено място],[жк]бл. 1 ап. 1.

  Данните по делото сочат, че по образуваното дело за делба гр.д. № 17195/2016 год. на СРС - IIIг.о., 81 състав именно на адрес София, “ЖП Блокове“ бл. 1 ет. 1 ап.1, посочен в титулната част на исковата молба за призоваване на страната, съдът е разпоредил да се извърши призоваването на страната. При постъпилите по върнатите в цялост призовки за липсата на лице, която да приеме съдебните книжа на адреса, при данните за пусната призовка в пощенската кутия, и отразеното на призовката за 29.07.2016 година от съдебния призовкар за 3-кратно посещение на адреса, районният съдия е разпоредил призоваването да се извърши по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК. в изпълнение на процедурата, съдът е направил служебна справка за настоящия и постоянен адрес на М. Ф. Л.. От направената Справка - л.28 по делото РС е установено, че адресът на М. Л. е този, посочен в исковата молба. В изпълнение на процедурата по чл. 47, ал. 6 ГПК съдът, на разноски на ищеца, е назначил особен представител на страната, определен от БПЗ е адв.В. П. – САК. Последният, в

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари