Определение №60076/18.08.2021 по дело №727/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60076

  гр. София, 18 август 2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Трето наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на седемнадесети август през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАЯ ЦОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ : НЕВЕНА ГРОЗЕВА

  ТАТЯНА ГРОЗДАНОВА

  при секретаря ……………………………………

  и след становището на прокурора К. Софиянски,

  като разгледа докладваното от съдия Грозева нчд № 727/21 г. по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е образувано по реда на чл. 44, ал. 1 от НПК.

  С разпореждане № 623 от 27.07.2021 г. съдията- докладчик при Районен съд - Силистра прекратил производството по нчд № 446/21 г. и изпратил делото във ВКС поради повдигнат спор за подсъдност със Районен съд –Плевен.

  Прокурорът от ВКП е дал становище, че делото следва да бъде изпратено в РС- Плевен, като компетентен съд, с оглед правилото предвидено в чл. 433, ал. 2 от НПК.

  ВКС след като се запозна с материалите по делото, намира следното :

  По молба на осъдения М. В. В. за допускането на съдебна реабилитация на основание чл. 87 от НК в РС- Плевен е образувано нчд № 1161/21 г. С определение от 29.06.2021 г. съдията- докладчик прекратил съдебното производство по делото и изпратил същото на РС –Силистра, тъй като счел, че последният е компетентен да се произнесе по молбата за съдебна реабилитация, тъй като именно той е постановил последната присъда по отношение на осъдения В..

  В РС- Силистра по същата молба е образувано нчд № 446/21 г. , по което с разпореждане от 27.07.21 г. съдията- докладчик е прекратил производството и повдигнал спор за подсъдност пред ВКС на основание чл. 44, ал. 1 от НПК.

  Настоящият съдебен състав на ВКС намира, че делото е подсъдно на РС –Плевен, който е местно компетентен да го разгледа и реши. Това е така, защото съгласно чл. 433, ал. 2 от НПК в случаите, когато лицето е осъдено с няколко присъди от различни съдилища, компетентен е съдът, който е наложил най-тежкото наказание, а когато наказанията са еднакво тежки- съдът, който е постановил последната присъда.

  От подлежащите на съдебна реабилитация осъждания, най- тежкото наложено наказание е наказанието по нохд № 2537/13 г. по описа на РС- Плевен, по което е постановена присъда № 47 влязла в сила на 24.02.2014 г., с която молителят е бил осъден на една година лишаване от свобода за извършено престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК, като изпълнението на наказанието е отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от три години.

  След тази присъда е последвало ново осъждане по нохд № 275/2015 г. по описа на Районен съд - Силистра, със споразумение, влязло в сила от 27.04.2015 г. , по което М. В. В. се признал за виновен в извършване на престъпление по чл. 197, вр. чл. 195, ал.1, т. 4, т. 5 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 20, ал. 4 от НК, за което се е съгласил да изтърпи наказание от шест месеца лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено за срок от три години.

  При тези данни, съгласно специалните правила, предвидени в чл. 433, ал. 2 от НПК компетентен да разгледа молбата за съдебна реабилитация на молителя е Районен съд - Плевен, който е постановил най- тежкото наказание от една година лишаване от свобода по нохд № 2537/2013 г. от посочените в молбата осъждания.

  Мотивиран от изложеното и на основание чл. 44, ал. 1 от НПК

  ВКС - трето наказателно отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ИЗПРАЩА нчд № 1161/21 г. по описа на Районен съд- Плевен по компетентност за разглеждане и решаване по същество.

  Определението е окончателно.

  Препис да се изпрати на Районен съд –Силистра за сведение.

  Председател : Членове : 1. 2.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари