Разпореждане №60076/30.09.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60076

  гр. София, 30.09.2021 г.

  ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА – председател на Второ гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 606169 от 28.09.2021 г., образувана по частна жалба вх. № 262633/16.08.2021 г. срещу определение № 260101 от 25.06.2021 г. по в. гр. д. № 463/2018 г. на Ловешки окръжен съд, констатира следното:

  Производството е чл. 274, ал. 2 ГПК - I поток.

  Частната жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК – по арг. от чл.62, ал.3 ГПК, пощенско клеймо от 12.08.2021 г., препис от обжалваното определение е връчен на частния жалбоподател на 12.07.2021 г., чрез адвокат;

  2/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 260 ГПК;

  3/ не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 2 ГПК - пълномощното на л.8 и на л.59 от в.гр.д. № 463/2018 г. на Ловешки окръжен съд е ограничено до процесуално представителство пред Ловешки окръжен съд и не удостоверява наличието на представителна власт пред ВКС;

  4/ внесена е държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК вр. с чл. 19 ТДТССГПК;

  5/ осъществена е процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи - постъпил е отговор;

  Предвид изложеното, преписката следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания на частния жалбоподател да представи адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 2 ГПК за адвокат С. С. - за подаване на частната жалба и за осъществяване на процесуално представителство пред ВКС.

  По изложените съображения, председателят на Второ гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Окръжен съд-Ловеч за отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари