Определение №60075/17.08.2021 по дело №703/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60075

  гр. София, 17 август 2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Трето наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети август през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : МИЛЕНА ПАНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ : НЕВЕНА ГРОЗЕВА

  ТАТЯНА ГРОЗДАНОВА

  при секретаря ……………………………………

  и след становището на прокурора К. Софиянски,

  като разгледа докладваното от съдия Грозева нчд № 703/21 г. по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е образувано по реда на чл. 44, ал. 1 от НПК.

  С определение № 157 от 14.07.2021 г. Районен съд –гр. Ямбол е прекратил производството по нохд № 253/21 г. и на основание чл. 44, ал. 1 от НПК и чл. 43, ал. 1 от НПК изпратил делото на ВКС като повдигнал спор за подсъдност със Софийски районен съд.

  Прокурорът при ВКП е дал становище, че делото следва да бъде изпратено на Районен съд – гр. Ямбол.

  При направената проверка, настоящият състав констатира следното:

  В Софийски районен съд е образувано нохд № 13392/20 г. по внесен от Софийска районна прокуратура обвинителен акт срещу М. К. Г. за престъпление по чл. 206, ал. 1, пр. 1-во от НК. С определение от открито съдебно заседание провело се на 9.02.2021 г., съдът прекратил производството по делото, като приел, че делото е подсъдно на Районен съд – гр. Ямбол и изпратил делото на същия съд. Посочил е, че съгласно чл. 36, ал. 1 от НПК делото е подсъдно на съда, в чийто район е извършено престъплението, а съгласно обвинителния акт то е извършено в [населено място].

  В Районен съд – гр. Ямбол по същия обвинителен акт е образувано нохд № 253/21 г. С определение № 157 от 14.07.2021 г. съдебният състав е приел, че делото не му е подсъдно и прекратил производството и повдигнал спор за подсъдност пред ВКС. Изложил е пестеливи съображения в подкрепа на основанието за промяна на местната подсъдност по чл. 43, т. 1 от НПК, а именно, че подсъдимият, трима от общо шестимата свидетели и вещите лица са с адреси за призоваване в [населено място] и [населено място], поради което делото следвало да се разгледа от Софийския районен съд.

  Настоящият касационен съдебен състав прецени, че компетентен да разгледа обвинителния акт срещу М. К. Г. по обвинението по чл. 206, ал. 1, предл. 1-во от НК е Районен съд – гр. Ямбол.

  Съображенията за това са следните:

  Съгласно чл. 36, ал. 1 от НПК делото е подсъдно на съда, в чийто район е извършено престъплението, като по въпроса за подсъдността съдът се произнася като изхожда от обстоятелствената част на обвинителния акт, в която се посочва мястото на извършване на престъплението. В настоящия случай, в обвинителния акт (както в обстоятелствената му част, така и в заключителната такава) е посочено изрично, че деянието е извършено в [населено място], където е трябвало да бъде върната вещта. Това е така, защото седалището и адреса на управление на наемодателя са в [населено място], респективно намират приложение чл. 7, ал. 1, т. 3 от договора за наем и нормата на чл. 233 от ЗЗД. Безспорно делото по така внесения обвинителен акт е подсъдно на Районен съд – гр. Ямбол.

  В заключение ВКС следва да посочи, че РС- Ямбол не е изложил абсолютно никакви съображения за наличието на основания за промяна на подсъдността по чл. 36, ал. 1 от НПК, с оглед местоизвършване на престъплението и е смесил основанията за промяна на подсъдността с тези по чл. 43, т. 1 от НПК, което е недопустимо.

  С оглед изложеното и на основание чл. 44, ал. 1 от НПК,

  ВКС – Трето наказателно отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ВРЪЩА нохд № 253/2021 г. по описа на Районен съд – гр. Ямбол по компетентност за разглеждането и

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари