Решение №60075/18.08.2021 по дело №2799/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №120/23.03.2021 по дело №2799/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Какви са предпоставките за възникване на правото на обезщетение за извършени подобрения в чужд имот?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание четиринадесети юни две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретар Ванюша Стоилова изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр.дело № 2799 /2020 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.290 ГПК - чл. 293 ГПК.

История на спора

М. Т. Г., Р. В. П. , Т. В. Х. и К. Р. В., всичките чрез процесуалния представител адв. Д. Е. - АК В. обжалват и искат да се отмени въззивно Решение № 774 от 22.06.2020 година, постановено по В. гр.д. № 351/2020 год. на – ОС- Варна в производство по чл. 72 ЗС. С касационната жалба се поддържат доводи за незаконосъобразност, поради пълно противоречие на въззивното решение с материалния закон , с приложените и събрани доказателства- писмени , свидетелски показания , съдебно-технически експертизи и др.Иска се отмяна на обжалваното решение и отхвърляне на исковете.

Касационното обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 2, предл.3 ГПК – поради очевидната неправилност на постановения от въззивния съд съдебен акт , доколкото настоящият съатв е приел, че в настоящия случай очевидната неправилност е обусловена от неправилната квалификация на заявените обективно съединени искове . За да е налице надлежно заявена претенция за възмездяване на изършените в чужд недвижим имот подобрения , страната –ищец следва да има качеството на подобрител на чуждия имот. Доколкото няма спор , че процесните СМР , възприети от въззивния съд за „подобренията“ са извършение във периода 1996-1997 година , спорните правоотношения касателно оспорената от ответниците по иска материално-правната легитимация на ищцата ЕТ “ВЕДИЛИЯ - Д. Х. „ в качеството и на кредитор-подобрител на чуждия имот с вземане по чл. 72, ал.1 ЗС „ е следвало да бъдат изсянени и анализирани в контекста на факта , че същата е „правоприемник“ на ЕФ “ВЕДИЛИЯ- Х. Х.“ на основание чл. 15, ал.1 ТЗ във вр. с чл. 60 ТЗ и отговорът зависи от установяване обема на активите и пасивите на „поетото предприятие “. Липсата на отговор на спора в тази насока налага извод за неизяснен и необоснован от гл.т. на изводи на съда на спорният факт кой ( т.е. кое търговско дружество , предвид на извършените разпоредителни сделки със правото на строеж на спорния обект- магазин ) и кога реално е вложил средства и труд в изграждането на подобренията , доколкото генезиса на вземането по чл. 72, ал.1 ЗС е неоснователното разместване на блага между правни сфери , без основание за това , обоснован отговор от кой момент тече срока на заявеното възражения за настъпил ефект на погасителната давност.

С писмено становище от ответника по касация- ЕТ“ ВЕДИЛИЯ – Д. Х. “ ЕИК 103104724 , със седалище и адрес на управление гр.Провадия чрез адв.Г. Г.- АК В. , за откритото съдебно заседание се взема становище, че посочените в определението на ВКС по чл. 288 ГПК въпроси на които няма отговор с обжалваното въззивно решение , са резултат на липсата на указания и активно поведение на съдебния състав, дават се писмени разяснения и се ангажират доказателства в тяхна подкрепа.

Мотиви

Върховният касационен съд , състав на второ отделение на гражданската колегия като прецени доводите на страните в правомощията си по чл. 290 ГПК и чл. 293 ГПК, намира:

С обжалваното решение , окръжният съд в правомощията си на въззивна инстанция по чл. 258 ГПК и сл. е потвърдил Решение № 358/ 25.11.2019 год. по гр.д.№ 876/2018г. на РС-Провадия, с което М. Т. Г., Р. В. П. , Т. В. Х. и К. Р. В. , всеки един от тях е осъден да заплати на основание чл.72, ал.1 ЗС на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари