Решение №60075/30.07.2021 по дело №1338/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Представлява ли предявяването за плащане на издателя на запис на заповед с падеж „на предявяване“ факт, който трябва да бъде съобразен от съда по чл. 235, ал. 3 ГПК?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в публично заседание на трети юни през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

при участието на секретаря Петя Петрова като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 1338 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано е касационна жалба от „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД против решение № 1269/28.05.2019г. по т.д.№ 696/2018г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение №3524/ 20.05.2014г. по т.д. № 2548/2011г. на СГС в частта, с която е отхвърлен предявеният от касатора срещу „Херавил“ООД, И. М. В., Р. Д. Д. и Д. Д. С. иск с правно основание чл. 422 ГПК вр. с чл. 415 ГПК за признаване за установено, че ответниците дължат солидарно на ищеца сумата в размер на 500 000 евро, представляваща част от главница по запис на заповед, издаден от „Херавил – С“ООД /„Риламат“ООД/ на 14.02.2008г. и авалиран от ответниците и в частта на разноските.

Касаторът поддържа, че решението е неправилно, като постановено при допуснати нарушения на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и при необоснованост. Счита, че неправилно САС е приел, че предявяването за плащане на запис на заповед с падеж на предявяване е предпоставка да настъпи изискуемостта на задължението на издателя. Обосновава и приложението на чл. 505, ал. 2, т. 2 ТЗ и чл.511, ал.1 ТЗ, които уреждат предпадежна основателност на исковете на приносителя на запис на заповед спрямо лица, различни от издателя, когато последният е в открито производство по несъстоятелност. Поддържа, че въззивният съд е допуснал съществено нарушение на процесуалния закон като не е изложил мотиви защо не приема приложението на цитираните норми, на които касаторът се е позовал в отговора на изложените лични възражения на А. В. и на молбата на Д.С. от 06.07.2018г. Дори и да се възприеме тезата на САС, че релевантен за изискуемостта на спорното вземане е моментът на решението за обявяване на издателя в несъстоятелност, предвид правилото на осн. чл.617 ТЗ, то като не е приложил чл.235, ал.3 ГПК спрямо този новонастъпил правнорелевантен факт, въззивният съд е допуснал съществено процесуално нарушение. САС не е съобразил, че при открито производство по несъстоятелност на издателя на запис на заповед с падеж „на предявяване“ не могат да бъдат завеждани искове срещу посоченото лице и да се водят изпълнителни производства, като единствената възможност за приносителя е да се обърне към другите задължени лица по записа на заповед – авалистите на издателя и съответно джирантите и техните авалисти, за която възможност държат сметка правилата по чл. 505, ал. 2, т. 2 ТЗ и чл.511, ал.1 ТЗ и които изискват единствено наличие на решение за откриване на производство по несъстоятелност спрямо издателя, но не и предявяване на ценната книга на същия. Иска се отмяна на въззивното решение и постановяване на друго за уважаване на предявените искове с присъждане на разноски за всички инстанции.

Ответникът по касационната жалба Д. Д. С. е подал писмен отговор, в който и чрез пълномощник в о.с.з. оспорва основателността на касационната жалба. Претендира присъждане на разноски.

Ответниците „Херавил“ООД, И. М. В., Р. Д. Д. не са подали писмени отговори и не се явяват лично или чрез представител в о.с.з.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, след преценка на данните по делото и заявените касационни основания, съобразно правомощията си по чл.290, ал.2 от ГПК, приема следното:

Въззивният съд е приел, че образуваното пред САС производство е след отменително решение на ВКС и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. От

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари