Определение №60074/17.08.2021 по дело №688/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60074

  гр. София, 17 август 2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Трето наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети август през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : МИЛЕНА ПАНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ : НЕВЕНА ГРОЗЕВА

  ТАТЯНА ГРОЗДАНОВА

  при секретаря ……………………………………

  и след становището на прокурора Т. Комов,

  като разгледа докладваното от съдия Грозева нчд № 688/21 г. по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е образувано по реда на чл. 43, т.2 от НПК.

  С определение № 260555 от 12.07.2021 г. РС- Пловдив прекратил производството по нчхд № 2912/20 г. и на основание чл. 43, т. 2 от НПК изпратил делото във ВКС за преценка за изпращането му за разглеждане от друг еднакъв по степен съд.

  Прокурорът от ВКП е дал становище, че делото следва да бъде изпратено от ВКС в друг еднакъв по степен съд.

  ВКС след като се запозна с материалите по делото, намира следното :

  В РС- Пловдив е образувано нчхд № 2912/20 г. по частна тъжба на Е. М. К. срещу М. А. П., като в нея се твърди извършено престъпления по чл. 148, ал.1, т. 2 вр. чл. 146, ал.1 вр. чл. 26 ,ал. 1 от НК.

  В съдебното заседание, провело се на 12.07.21 г. защитата на подс. П. – адв. Д. е представила разпореждане № 265 от 24.02.2012 г. от Комисията за защита от дискриминация. Направила е искане РС- Пловдив да се отведе от разглеждане на нчх № 2912/20 г. и да го изпрати във ВКС за да може производството да продължи в друг съдебен район, тъй като Окръжният съд, който е конституиран като ответник по жалбата пред КЗД е въззивна инстанция на РС- Пловдив.

  Съдът е приел за установено от разпореждането, че Е. К. е подал жалба срещу Окръжен съд – Пловдив, който е конституиран като страна в производството пред Комисията по преписка № 44 и за това, без да изложи съображения е счел, че съобразно разпоредбата на чл. 249,ал. 1 вр. чл. 248, ал. 2, т. 1 от НПК производството следва да се прекрати и да се изпрати на ВКС за преценка на условията по чл. 43, т. 2 от НПК.

  Настоящият съдебен състав счете, че липсва основание за промяна на местната подсъдност по делото, тъй като образуваната преписка пред Комисията по защита от дискриминация по жалба на частния тъжител Е. К. срещу Окръжен съд- Пловдив не предполага промяна в подсъдността и пренасяне на делото в друг еднакъв по степен, районен съд. Касационната инстанция променя местната подсъдност на основание чл. 43, т. 2 от НПК тогава, когато подсъдимият или пострадалият е съдия, прокурор или следовател от района на съда, в който делото е подсъдно. В конкретния случай конституирането на Окръжен съд –Пловдив като страна по преписка пред Комисията по защита от дискриминация не е факт, с правно значение, изпълващ съдържанието на цитираната норма и за това не може да доведе до промяна в местната подсъдност на посоченото основание. Съдът не е развил аргументи за направеното искане, а твърдението, че ОС се явява въззивна инстанция на актовете на районния съд, не превръща Окръжният съд в една от посочените в закона фигури / подсъдим или пострадал, съдия, прокурор или следовател/ и следователно не обоснова наличието релевираното в чл. 43, т. 2 от НПК основание, налагащо промяна в подсъдността. За това делото следва да се върне на РС- Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия.

  С оглед изложеното и на основание чл. 43,т. 2 от НПК

  ВКС трето наказателно отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ВРЪЩА нчд № 2912/20 г. по описа на РС- Пловдив на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия

  Определението е окончателно.

  Председател : Членове : 1. 2.


  Свързани съдебни актове

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари