Решение №60069/03.08.2021 по дело №176/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №10/11.01.2021 по дело №176/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

Касационното обжалване е допуснато поради съмнения за недопустимост на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и първи април през две хиляди двадесета и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

при участието на секретаря Силвиана Шишкова, като изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова т.д. № 176/2020 год., за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Етажната собственост на сградата, находяща се в [населено място], район Лозенец,[жк], [улица], с рег. № 0312/08.05.2010 г., представлявана от управителя И. Д., чрез процесуален пълномощник, против решение № 124 от 30.01.2019 г. по в. гр. д. № 532/2018 г. по описа на Окръжен съд - Пловдив, с което е потвърдено решение № 2708 от 24.06.2013 г. по гр. д. № 3514/2012 г. по описа на Пловдивския районен съд, Х-ти граждански състав, в частта за отхвърляне на предявените от Етажната собственост срещу ДОРИНТ ООД [населено място] обективно съединени /частични/ искове с правно основание чл.79 ал.1 ЗЗД за осъждане на ответника да заплати на ищцовата страна сумата 40 000 лв. – част от общо задължение към етажните собственици за неизпълнение и некачествено изпълнение на задълженията на ответника по сключени между тях договори за строителство в размер на 81 543.74 лв.

Оплакванията на касатора са, че обжалваното въззивно решение е недопустимо и следва да бъде обезсилено. Твърди се, че е предявен един иск по чл.163 ал.3 ЗУТ с цена 40 000 лв., поради което родово компетентен да разгледа същия като първа инстанция е бил Пловдивският окръжен, а не Пловдивският районен съд. На следващо място се излага, че съдът се е произнесъл по непредявен иск за отговорност за вреди, а по делото се търси гаранционната отговорност на строителя на сградата.

В проведеното публично съдебно заседание жалбата се поддържа. Претендират се разноски, съгласно списък по чл.80 ГПК.

Ответникът по касационната жалба не е представил писмен отговор в срока по чл.287 ал.1 ГПК и не заявява становище в хода на процеса.

Касационен въпрос

Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато при условията на чл.280 ал.2 пр.2 ГПК – поради вероятната му недопустимост.

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на касатора, с оглед поддържаните от него основания за обжалване, приема следното:

За да постанови обжалвания краен резултат, съставът на въззивния съд е приел, че по делото са предявени обективно съединени искове за обезщетение на вреди от некачествено изпълнение на СМР в общите части на сградата, като спорът е относно наличието на некачествено изпълнени СМР, вкл. техните видове, размери и стойност. Намерил е, че при доказателствена тежест за ищеца, съгласно чл.154 ал.1 ГПК, по делото липсват доказателства, от които да се направи несъмнен положителен извод за изпълнените от ответника СМР, тяхното некачествено изпълнение - по видове, размери и стойност, а същевременно е приет протокол от 26.08.2010 г. за извършени от ответника ремонтно-възстановителни работи по покрива на сградата, рампата към подземните гаражи и мн. др. При тези данни съдът е извел извод, че някои от недостатъците при строителството все пак са били отстранени, докато в исковата молба се твърди, че такова отстраняване на недостатъци изцяло липсва, поради което е счел исковете за недоказани и неоснователни.

По проверката за допустимост на въззивното решение, съставът на Върховния касационен съд приема следното:

Исковата молба против ДОРИНТ ООД е била предявена пред Окръжен съд – Пловдив за ангажиране отговорността на ответника като строител на сградата да заплати обезщетение за вреди, представляващи проявени дефекти в общите части на същата в гаранционните срокове по чл.20 от Наредба № 2/2003 г., които той е отказал да отстрани. Видно от обстоятелствената част на исковата

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари