Разпореждане №60068/19.08.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60068

  гр. София, 19.08. 2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА –председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7295 от 05.08.2021 г., констатира следното:

  Производство по чл. 274, ал. 3 ГПК - II поток:

  Частна касационна жалба вх. № 4856 от 25.03.2021 г., срещу определение № 526 от 17.02.2021 г. по въззивно ч. гр. д. № 430/2021 г. на Апелативен съд - София, с което се потвърждава преграждащо развитието на производството разпореждане на Софийски градски съд, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК – препис от определението е връчен на 25.03.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;

  3/ не може да се установи, дали отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК – жалбата е постъпила по ел. поща и е подписана с ел. подпис, като липсва разпечатка от електронен файл за проверка валидността на положения КЕП, която техническа проверка може да служебно извършена единствено администриращият жалбата съд, в чиято електронна система е постъпил електронният документ;

  4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК – след указания, подписано с ел. подпис;

  5/ жалбата е подадена от адвокат, вписан в АК – Пазарджик с личен № [ЕГН];

  6/ внесена е държавна такса в дължимия размер съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК – след указания;

  7/ осъществена е процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи.

  Предвид изложеното, преписката е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд, на основание чл. 275, ал. 2 ГПК, за привеждане в съответствие с изискванията за редовност на разпоредбата на чл. 260 ГПК, при съблюдаване правилата на Глава единадесета „а“ от ГПК – „ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ И АКТОВЕ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА“, както следва:

  - да извърши служебно техническа проверка на осъществените действия в електронна форма, съгласно правилата на Глава единадесета „а“ от ГПК – „ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ И АКТОВЕ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА“, като бъде приложена разпечатка от електронния файл, удостоверяващ валидността на положения квалифициран електронен подпис;

  - ако при проверката в електронната система на съда се установи, че положеният квалифициран електронен подпис не е валиден или не принадлежи на подателя, да бъде указано на страната да отстрани констатираните нередовности, като: 1) изпрати валидно подписани в електронна форма документи или 2) представи саморъчно подписани документи.

  * Преписката е изпратена на ВКС единствено с частното производство по въззивно ч. гр. д. № 430/2021 г. на САС, без основното производство по гр. д. № 8219/2009 г. по описа на СГС, I-17 с-в. Преди изпращане на преписката на ВКС за произнасяне по постъпилата частна касационна жалба, същата следва да бъде надлежно окомплектована с цялото производство по гр. д. № 8219/2009 г. по описа на СГС, I-17 с-в.

  По изложените съображения, председателят на Първо отделение на Гражданска колегия на Върховен касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписка вх. № 7295 от 05.08.2021 г. на Апелативен съд - София за отстраняване на констатираните нередовности, на основание чл. 285, ал. 1 ГПК, а именно:

  - да извърши служебно техническа проверка на осъществените действия в електронна форма, съгласно правилата на Глава единадесета „а“ от ГПК – „ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ И АКТОВЕ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА“, като бъде приложена разпечатка от електронния файл, удостоверяващ валидността на положения квалифициран електронен подпис;

  - ако при проверката в електронната система на съда се установи, че положеният квалифициран електронен подпис не е валиден или не принадлежи на подателя, да бъде указано на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари