Разпореждане №60068/18.08.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60068

  гр. София, 18.08.2021 г.

  СВЕТЛА ДИМИТРОВА – заместник-председател на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 605009 от 16.08.2021 г., изпратена по гр. д. № 24922/2016 г. на Районен съд – София, констатира следното:

  Производството е по чл. 304 ГПК – I поток – II г. о.:

  Молба вх. № 25056645 от 30.03.2021 г. за отмяна на влязло в сила решение № 3925 от 15.06.2018 г. по в. гр. д. № 13774/2017 г. на Софийски градски съд, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306, ал. 1 ГПК, а именно:

  1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. чл. 260 и чл. 261 ГПК;

  2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;

  3/ приложено е изрично адвокатско пълномощно съгласно чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 261, т 2 ГПК – към молбата;

  4/ внесена е държавна такса, съгласно чл. 306, ал. 1, вр. чл. 261, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК – след указания;

  5/ осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор в срок /в съобщението е указан едномесечен срок за отговор/, пълномощно към отговора;

  6/ молбата не е вписана съгласно чл. 112, б. „к“ ЗС.

  Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна е нередовна, и преписката следва да бъде върната на администриращия съд за указване на молителя да представи доказателства за вписване на молбата за отмяна.

  По изложените съображения, заместник-председателят на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Районен съд - София за даване указания на молителя за представяне на доказателства за вписване на молбата за отмяна, съгласно разпоредбата на чл. 112, б. „к“ ЗС.

  След отстраняване на констатираните нередовности, делото да се изпрати на ВКС за произнасяне по молбата за отмяна.

  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС

  И РЪКОВОДИТЕЛ НА ГК:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари