Определение №60067/07.06.2021 по дело №450/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №.60067

  Гр. София, 07 юни 2021 год.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение в закрито заседание на трети юни през две хиляди двадесет и първа година в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БЛАГА ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: МАЯ ЦОНЕВА

  МИЛЕНА ПАНЕВА

  при участието на секретаря

  и след становище на прокурора от ВКП И. Симов като разгледа докладваното от съдия Цонева наказателно частно дело № 450/2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 44 от НПК и е образувано по спор за подсъдност между районните съдилища в Бургас и Карнобат по повод н. а. х. д. № 97/2021 год. по описа на РС – Карнобат.

  В писмено становище представителят на Върховна касационна прокуратура сочи, че на основание чл. 84 от ЗАНН вр. чл. 36, ал. 3 от НПК компетентен да разгледа делото е Районен съд – Бургас, тъй като не може да се определи къде е извършено административното нарушение.

  Върховният касационен съд, като се запозна с материалите по делото, намери за установено следното:

  По жалба на Д. Г. С. против наказателно постановление № 365/29. 04. 2020 год., издадено от Директора на РДГ – Бургас, в Бургаския районен съд е било образувано н. а. х. д. № 1773/2020 год. С решение № 260444/11. 11. 2020 год. съдът е отменил наказателното постановление. Съдебният акт е бил атакуван от наказващия орган пред Административен съд – Бургас, който с решение № 149/04. 02. 2021 год. го е отменил и е върнал делото на Бургаския районен съд за ново разглеждане от друг съдебен състав.

  Образуваното н. а. х. д. № 631/2021 год. по описа на Районен съд – Бургас е насрочено в открито съдебно заседание на 16. 03. 2021 год., в което по искане на процесуалния представител на наказващия орган е прието, че делото е подсъдно на Районен съд – Карнобат, тъй като деянието е извършено на територията на с.И., община Карнобат. Съдебното производство е прекратено и делото е изпратено на Карнобатския районен съд.

  Съдията-докладчик по н. а. х. д. № 97/2021 год. по описа на РС – Карнобат първоначално е намерил, че делото му е подсъдно и го е насрочил в открито съдебно заседание на 17. 05. 2021 год. В заседанието е преосмислил становището си и е прекратил производството по делото, повдигайки спор за подсъдност. Съображенията му са свързани с естеството на деянието – издаване на позволително за сеч в нарушение на законовите изисквания, което се извършва чрез интернет информационната система на Изпълнителна агенция по горите и тъй като не може да се установи мястото на извършване на нарушението, компетентен е съдът, в чийто район е довършено административно-наказателното производство.

  При така установеното процесуално развитие на делото компетентен да го разгледа се явява Бургаският районен съд. Това е така не само защото начинът на издаване на позволителното – чрез използване на уеб базирана система не дава възможност да се установи местоизвършването на нарушението, но и защото е налице произнасяне от Районен съд – Бургас и постановеният съдебен акт е преминал инстанционен контрол. Решението е отменено, а делото е върнато за ново разглеждане на същия съд. Указанията на Бургаския административен съд са задължителни за съда, на който е върнато делото и той не разполага с процесуална възможност да преценява отново собствената си компетентност (в същия смисъл и Опр. № 201/2011 год. по н. д. № 2818/2011 год. на І н. о.).

  Така мотивиран и на основание чл. 44, ал. 1 от НПК, Върховният касационен съд, трето наказателно отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ИЗПРАЩА н. а. х. д. № 97/2021 год. по описа на Карнобатския районен съд за разглеждане и решаване от Районен съд – Бургас.

  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

  Препис от определението да се изпрати на Районен съд – Карнобат за сведение.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари