Решение №60066/29.06.2021 по дело №661/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №57/27.01.2021 по дело №661/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За застрахователното покритие по застраховка „Гражданска отговорност” по чл. 257 КЗ /отм./ и сл. и включва ли в обема си случаите, при които увреждането на третото лице е настъпило от свойствата и състоянието на самата вещ /МПС/ по смисъла на чл. 50 ЗЗД?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на тринадесети май през две хиляди двадесет и първа година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

при секретаря Петя Петрова като изслуша докладваното от съдия Христова т.д. №661 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба от Б. З. С., чрез адв.П.К. срещу решение №2246 от 15.10.2019г. по в.гр.д. №4343/2018г. на Апелативен съд- София, с което се потвърждава решение №2995 от 14.05.2018г., постановено по гр.д. №16256/2016г. от Софийски градски съд, І-2 състав. С първоинстанционното решение e отхвърлен искът с правно осн. чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./, предявен от Б. З. С. срещу ЗД „Евроинс“ АД за сумата 160 000 лева- частична претенция от пълния заявен размер от 200 000 лева, съставляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на смъртта на майка му К. С., настъпила вследствие на ПТП на 27.06.2016г., ведно със законната лихва върху сумата считано от 27.06.2016г. до окончателното изплащане на сумата.

В касационната жалба се твърди, че въззивното решение е неправилно поради нарушения на съдопроизводствените правила и на материалния закон и необоснованост. Касаторът претендира да се отмени решението в обжалваната част и да бъде постановено ново, с което да бъде уважен искът за сумата 160 000 лева, ведно със законната лихва от 27.06.2016г. до окончателното плащане. Претендира разноски.

Ответникът по касационната жалба ЗД „Евроинс“ АД излага доводи за неоснователност на касационната жалба. Претендира присъждане на разноски по делото, вкл. юрисконсултско възнаграждение.

Касационен въпрос

С определение №57 от 27.01.2021г., постановено по настоящото дело, е допуснато на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК касационно обжалване на въззивното решение по значимия за изхода на делото материалноправен въпрос „за застрахователното покритие по застраховка „Гражданска отговорност” по чл. 257 КЗ /отм./ и сл. и включва ли в обема си случаите, при които увреждането на третото лице е настъпило от свойствата и състоянието на самата вещ /МПС/ по смисъла на чл.50 ЗЗД”.

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, след преценка на данните по делото и заявените касационни основания, съобразно правомощията си по чл.290, ал.2 ГПК приема следното:

За да потвърди първоинстанционното решение за отхвърляне на иска с правно основание чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./, предявен от Б. С.- син на починалата при описаното ПТП К. С. срещу „Евроинс“ АД- застраховател по застраховка „Гражданска отговорност“, въззивният съд излага мотиви, че не се доказва виновно поведение на водача на процесния товарен влекач „Волво“, довело до настъпване на описаното ПТП, поради което не следва да се ангажира и отговорността на застрахователя по застраховката „Гражданска отговорност“. Излага доводи, че за ангажиране на отговорността на дружеството- ответник е необходимо да е изпълнен фактическият състав на чл.45 ЗЗД по отношение на застрахования при него водач на МПС. Приема, че в случая се установява, че настъпилото ПТП съставлява случайно събитие, тъй като е предизвикано от повреда на предна лява гума на влекача, непредвидима и непредотвратима от водача. Решаващият съдебен състав намира, че са извършени всички необходими и нормативно уредени прегледи и проверки на техническото състояние на автомобила преди издаването на пътен лист и предприемане на изпълнението на процесния рейс, като не може да се приеме, че техническите специалисти, както и шофьорът на товарния автомобил биха могли да предвидят настъпването на процесната авария, довела до ПТП. С оглед наличието на случайно събитие, изключващо вината на водача на товарната композиция, съдът намира за неоснователно оплакването на въззивника относно проявено

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари