Разпореждане №60066/18.08.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60066

  гр. София, 18.08.2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7429 от 10.08.2021 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК - I поток:

  Частна касационна жалба вх. № 324947/07.06.2021 г. (приподписан екземпляр - частна жалба вх. № 337907/16.07.2021 г.), срещу определение № 267973/28.04.2021 г. по в.ч.гр.д. № 3388/2021 г. по описа на Софийски градски съд не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК - препис от обжалваното определение е връчен на жалбоподателите на 31.05.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 260 ГПК;

  4/приложено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК – след указания; озаглавено „частна касационна жалба“ вх. № 336713/12.07.2021 г.

  5/ не е приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 2 ГПК;

  6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 4 ГПК и чл. 19 ТДТССГПК – след указания;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК – постъпил е отговор в срок.

  Частна касационна жалба вх. № 326134/09.06.2021 г. (п. кл. от 07.06.2021 г.) срещу определение № 267973/28.04.2021 г. по в.ч.гр.д. № 3388/2021 г. по описа на Софийски градски съд отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК - препис от обжалваното определение е връчен на жалбоподателите на 31.05.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 260 ГПК;

  4/приложено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК – след указания;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 2 ГПК –л. 282, том 1 от гр. д. № 69518/2016 г. на СРС;

  6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК – след указания;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК – постъпил е отговор в срок.

  Предвид изложеното, постъпилата частна касационна жалба вх. № 324947/07.06.2021 г. (приподписан екземпляр - частна жалба вх. № 337907/16.07.2021 г.) е нередовна и преписката следва да бъде върната на Софийски градски съд за даване на указания на жалбоподателите за прилагане на адвокатско пълномощно в полза на адв. С. И. за осъществяване на процесуално представителство пред ВКС. Частна касационна жалба вх. № 326134/09.06.2021 г. е редовна, отговаря на изискванията на чл. 274 и сл. ГПК и по нея следва да се образува частно производство след администриране на частна касационна жалба вх. № 324947/07.06.2021 г.

  По изложените съображения, председателят на Първо отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Софийски градски съд за изпълнение на дадените указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари