Решение №60064/29.06.2021 по дело №333/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60064

  гр.София, 29.06.2021г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на тринадесети май през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАРИЯ ПРОДАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ:КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  при участието на секретаря Петя Петрова като изслуша докладваното от съдията Генковска т.д. № 333 по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.47, ал.1, т.6 ЗМТА.

  Предявен е иск от „Дани и Александра 99“ЕООД за отмяна на решение от 26.10.2020г. по арбитражно дело № 80/2016г. на АС при БТПП, с което „Дани и Александра 99“ЕООД е осъдено да заплати на „Фермента– Б“ЕООД 15 000 лв. авансова част от възнаграждение по договор за изработка от 10.10.2018г., ведно с договорна неустойка за забава в размер на 0,1% на ден върху главницата, считано от 01.07.2019г. до окончателното плащане, както и 5 205лв. неустойка за забава по договора за изработка, в размер на 0,1 % на ден върху главниците от 15 000 лв. за периода от деня следващ падежа на всяко от вземанията до датата на предявяване на иска – 01.07.2019г., ведно със сумата 3 048лв. за разноски в арбитражното производство.

  В исковата молба се поддържа, че между страните в арбитражното производство е било сключено арбитражно споразумение, по силата на което споровете им от арбитражния съд е следвало да се разрешават съгласно разпоредбите на ЗМТА пряко, а не при субсидиарно прилагане на този закон. В арбитражното производство страните не били възразили и срещу прилагането на Правилника на АС при БТПП, доколкото той не противоречи на ЗМТА. Твърди се, че в проведените на 11.06.2020г. и на 01.07.2020г. заседания по делото АС се е отклонил от уговорената между страните арбитражна процедура по отношение на две произнасяния – по отношение на искането на „Дани и Александра 99“ЕООД за допускане на свидетели и по искането на дружеството за спиране на арбитражното производство с оглед висящото досъдебно производство за извършено престъпление по чл.209, ал.1 НК, касаещо евентуална измама на изпълнителя по процесния по арбитражното дело договор за изработка № 18/10.10.2018г. В първия случай АС е приложил, въпреки противопоставянето на ответника, правилата на ГПК относно допустимостта на гласни доказателства – това е станало едва в третото заседание по арбитражното дело и без арбитражното споразумение да предвижда субсидиарно прилагане на ГПК, като са нарушени и правилата на чл.3, ал.2 и 3 от Правилника на АС при БТПП. Във втория случай АС е отказал да прилага ГПК – чл.229, ал.1, т.5 ГПК, въпреки че вече е обявил, че по отношение на гласните доказателства ще прилага ГПК. Горното според настоящия ищец представлява нарушение на чл.22 и чл.24 ЗМТА относно предоставянето на равни възможности за защита на правата на страните, а оттук е нарушено и арбитражното споразумение относно приложимата арбитражна процедура. Иска се отмяна на арбитражното решение.

  Ответникът „Фермента – Б“ЕООД оспорва основателността на исковата молба. Арбитражната процедура е била изцяло съобразена с Правилника на АС при БТПП, чиито правила са приложими на осн.чл.20 от договора за изработка / за възлагане на споровете на страните по него на АС при БТПП/ и чл.3 от Правилника на същия съд. В заседанието на 11.06.2020г. АС е уведомил страните кои правила смята да приложи – тези на ГПК, предвид направеното за пръв път в това заседание искане за ангажиране на гласни доказателства, което процесуално действие е в съответствие с чл.3, ал.3 от Правилника и чл.22 и чл.24 от ЗМТА. По отношение на искането за спиране на арбитражното производство с оглед образуваното досъдебно производство ответникът навежда възражения, че в Правилника на АС при БТПП се съдържа изрична уредба относно спирането– чл.34, ал.1 от същия и тя не кореспондира с условието по чл.229, ал.1, т.5 ГПК . При наличие на такава изрична регламентация ГПК не се прилага в арбитражния процес. Освен това е остнанала недоказанА връзката между двете производства. Претнидра се присъждане на разноски.

  Върховният

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари