Разпореждане №60064/17.08.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60064

  гр. София, 17.08. 2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7128 от 02.08.2021 г., констатира следното:

  Касационното производство е по чл. 108 ЗС- I поток

  Касационна жалба вх. № 11361/11.06.2021 г. подадена срещу решение № 738/16.04.2021 г. постановено по в.гр.д. № 410/2021 г. на Окръжен съд- Варна, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК- препис от обжалваното решение е връчен на касатора на 12.05.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – по преписката;

  6/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК в пълен размер – внесена е само една държавна такса в размер на 30.00 лв., а дължимата е в размер на 450.00 лв., тъй като касаторите са обикновени другари в процеса и дължат отделни държавни такси, въпреки че са подали обща касационна жалба;

  7/ осъществена е процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи- постъпил е отговор в срок- препис от касационната жалба е връчен на 22.06.2021 г., с пълномощно към същия;

  Предвид изложеното, преписката следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания за довнасяне на дължимата държавна такса в размер на още 420.00 лв. по сметка на ВКС.

  По изложените съображения, председателят на Първо отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  р а з п о р е д и :

  връща преписката на Окръжен съд- Варна за даване на указания на касаторите за довнасяне на дължимата държавна такса в размер на още 420.00 лв. по сметка на ВКС.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари