Решение №60062/03.08.2021 по дело №282/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  РЕШЕНИЕ

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  № 60062

  гр. София, 03.08.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в открито съдебно заседание на тринадесети април през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  при участието на секретаря Лилия Златкова

  като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т.д. № 282 по описа за 2020 година.

  Производството е по чл. 290 от ГПК.

  Касаторът – ищец „Уотъринженеринг“ ЕООД обжалва решението на Апелативен съд – Велико Търново по т.д. 180/19 г., в частта, с която съдът по иска с правно основание чл. 534 от ТЗ е оставил без разглеждане същия относно част от вземането на стойност 800 000 лв и е прекратил производството по делото. Излага подробни съображения, като счита, че решението е постановено при съществено нарушение на процесуалните правила, основание за отмяна съгласно чл. 281, т. 3, пр. 2 от ГПК. Счита, че неправилно е преценено, че е формирана сила на пресъдено нещо относно тази част от вземането. Освен това било налице нарушение на чл. 269 от ГПК. Не били изложени съображения по иска с правно основание чл. 534 от ТЗ.

  Решението било необосновано, защото се приемало, че е налице идентитет по предмета на в.т.дд 302/2016 г. и иска с правно осонвание чл. 531, ал. 1 от ТЗ. Искът по т.д. 302/16 г. бил преждевременно предявен. Именно с изтичането на давността по записа на заповед, възниквало право на иск на основание чл. 534 от ТЗ.

  Освен това твърди нарушение на материалния закон, което мотивира с действието на възражението за погасителна давност, на основание чл. 531 от ТЗ, по иска с правно основание чл. 538 от ТЗ.

  Моли да се отмени решнеието в частта относно оставяне без разглеждане на иска с правно основание чл. 534 от ТЗ.

  Ответникът по тази касационна жалба Общинта Ветово оспорва същата.

  Касационният жалбоподател Община Веитово обжалва решението на въззивния съд по иска с правно основание чл. 534 от ТЗ, в частта, с която съдът е уважил иска на „Уотъринженеринг“ ЕООД за сумата от 358 950 лв. Излага подробни съображения за връзката между записа на заповед и каузалното правоотношение между Община Ветово и Сдружение Лудогорие, както и че ищецът „Уотъринженеринг“ ЕООД в качеството си на джиратар е недобросъвестен. Счита, че липсата на вземане по каузалното правоотношение следва да се отрази на липсата на вземане по записа на заповед , а съответно по иска за менителнично неоснователно обогатяване.

  Освен това поддържа, че цялостно искът по чл. 534 от ТЗ е недопустим, защото е налице влязло в сила съдебно решение по в.т.д. 302/16 г. по описа на Апелативен съд – Велико Търново. Претендира разноски.

  Ответникът по тази касационна жалба „Уотъринженеринг“ ЕООД оспорва същата. Излага съображения, че не може да се приеме тезата на касатора, тъй като било съобразено каузалното правоотношение конкретно споразумението от 13.01.2012 г.

  По същество счита, че изцяло следва да се остави без разглеждане и да се прекрати производството по иска с правно основание чл. 534 от ТЗ, поради наличие на влязло в сила съдебно решение, макар и за част от вземането, то отричайки изцяло спорното право, трябвало и за разликата да се приеме, че е формирана сила на пресъдено нещо.

  Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

  С определение № 638 от 24.11.2020 г. по т.д. 282/20 г. по описа на Върховния касационен съд на Р България е допуснато касационно обжалване на решение № 243 от 15.10.2019 г. по в.т.д. № 180/19 г. Апелативен съд - Велико Търново в частта, по иска с правно основание чл. 534, ал. 1 от ТЗ на „Уотъринженеринг“ ООД срещу Община Ветово за заплащане на сумата от 1 158 950 лв, по който иск въззивният съд е оставил в една част без разглеждане иска за сумата от 800 000 лв и едновременно с това по същия иск е осъден ответникът Община Ветово да

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари