Разпореждане №60061/11.06.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60061

  гр. София, 11.06.2021 г.

  ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА – председател на второ гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 604685 от 02.06.2021 г., образувана по касационна жалба вх. № 20210124 от 28.01.2021 г. и касационна жалба вх. № 20210134 от 01.02.2021 г. и двете срещу Решение № 20330/21.12.2020 г. по в.гр.д. № 144/2019 г. по описа на Окръжен съд – Смолян постановено в производство по чл. 247 ГПК, констатира следното:

  Касационното производство е по чл.124, ал.1 ГПК, чл. 109 ЗС - I поток;

  Касационна жалба вх. № 20210124 от 28.01.2021 г. отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК - препис от обжалваното въззивно решение е връчен на касатора на 29.12.2020 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК – след указания;

  5/ приложено е пълномощно за юрисконсулт съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – към касационната жалба, след указания;

  6/ внесена е дължимата държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК – след Разпореждане № 39/05.04.2021 г. на председателя на II – г.о. на ВКС;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на препис – депозиран е отговор;

  Касационна жалба вх. № 20210134 от 01.02.2021 г. отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК/пощенско клеймо от 28.01.2021 г./ - препис от обжалваното въззивно решение е връчен на касаторите на 20.12.2020 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – лист 53 по гр.д. № 1207/2020 г. по описа на ВКС;

  6/ внесена е дължимата държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК – след Разпореждане № 39/05.04.2021 г. на председателя на II – г.о. на ВКС;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – депозиран е отговор.

  Предвид изложеното, постъпилите касационна жалба вх. № 20210124 от 28.01.2021 г. и касационна жалба вх. № 20210134 от 01.02.2020 г. са редовни, отговарят на изискванията за редовност на чл. 284 ГПК, но по тях не следва да се образува самостоятелно производство по чл. 288 ГПК, предвид на вече образуваното гр.д. № 1207/2020 г. на II – г.о. на ВКС.

  С Определение № 427/12.10.2020 г. по гр.д. № 1207/2020 г. на II – г.о. на ВКС делото е върнато на ОС – Смолян за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 424/25.10.2019 г. по в.гр.д. № 144/2019 г.

  На основание т. 13.1 втори абзац вр. абзац 1 от Правилата за образуването и случайното разпределение на делата във Върховния касационен съд, когато с определение на 3 - членен състав на ВКС, когато делото е прекратено и върнато от съдебния състав на долната инстанция за поправка на очевидна фактическа грешка разглеждането на делото продължава под същия номер от първоначално определения докладчик, без да се извършва ново случайно разпределение.

  В случая делото следва да бъде докладвано на съдията докладчик, по гр.д. № 1207/2020 г. на ВКС на II

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари