Решение №60061/27.07.2021 по дело №232/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №556/26.10.2020 по дело №232/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Когато поемателят по менителничното задължение и кредиторът по каузалното отношение съвпадат, необходима ли е идентичност на издателя на записа на заповед и длъжника по каузалното правоотношение, за да се приеме, че е налице валидно възникнало задължение по записа на заповед?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в открито съдебно заседание на тринадесети април през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, ГАЛИНА ИВАНОВА

при участието на секретаря Лилия Златкова като изслуша докладваното от съдия Галина И. т.д. № 232 по описа за 2020 година.

Производството е по чл. 290 от ГПК.

История на спора

„Ликата България“ ООД, в качеството си на правоприемник, на основание чл. 227 от ГПК на „Ликата бг“ ООД обжалва решение № 304 от 28.10.2019 г. по т.д. 523/19 г., Апелативен съд – Пловдив, с което е отменено решението на първоинстанционния съд и вместо него е постановено друго, с което е отхвърлен предявеният от него иск с правно основание чл. 422, ал.1 от ГПК за установяване наличие на задължение, произтичащо от запис на заповед, издаден на 23.1.2018 г. с падеж 19.06.2018 г. ведно със законна лихва от подаване на заявлението по чл. 417 от ГПК до окончателното изплащане, за което вземане е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 417 от ГПК от 11.09.2018 г. по ч.гр.д. 314/2018 г. на РС – Мадан.

Излага съображения за нарушение на закона – основание по чл. 281, т. 3, пр. 1 от ГПК, конкретно нарушение на чл. 535 от ТЗ. Счита, че когато е издаден запис на заповед и същият е редовен от външна страна, съобразно изискванията на чл. 535 от ТЗ, било налице удостоверяване поемане на задължение. При разкрито каузално правоотношение, по което нямало спор, обезпечено с издадения запис на заповед, нямало разумна причина да се отрече възможността за реализиране на правата по абстрактната сделка от страна на поемателя, кредитор по каузално правоотношение. Счита, че следва да се възприемат разясненията в трайната практика на ВКС като решение № 71 от 03.07.2012 г. по т.д. 444/11 г., 2 ТО, решение № 92 от 06.07.2017 г. по т.д. 569/16 г. 1 ТО, според която не е налице забранен от закона правен резултат, издател на записа на заповед, да бъде друго физическо лице, което по логиката на съществуващи вътрешни отношения между него и длъжника, подписва менителничен ефект, за да гарантира задължението по каузално правоотношение. Да се отрече този резултат означавало да се отрече абстрактния характер на менителнично задължение.

В конкретния казус при съвпадане на фигурата на кредитор по каузалното правоотношение с поемателя по менителничния ефект и установената иманентна връзка между двете сделки, при която записът на заповед е издаден, като обезпечение на договора за продажба на строителни материали и погасяване на задължението по ценната книга щяло има за последица удовлетворяване на дълга по основната сделка. Прави извод, че е налице връзка, при която погасяването на задълженията по едното правоотношение има за последица погасяване на задълженията и по другото правоотношение. Обстоятелството по повод какви вътрешни отношения издателят на ценната книга е поел задължение за обезпечаване задълженията на друго лице не било релевантен факт. Моли да се отмени решението.

Ответникът М. М. И. оспорва касационната жалба. Счита, че е неоснователна и иска да се отхвърли. Подчертава, че липсва идентичност между страните по менителничното и каузалното правоотношение. Поради липса на задължение за нея, не можело да се приеме, че има задължение по менителничен ефект. Фигурата на гаранта можела да възникне единствено на база последващо каузално правоотношение, каквото било поръчителството или друга аналогична фигура чл. 99 ЗЗД, чл. 101 ЗЗД и чл. 102 от ЗЗД. Въпреки твърденията на представителя на касатора за наличие на договор за поръчителство в хода на съдебното следствие не било установен да е изготвен договор, нито

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари