Разпореждане №60061/17.08.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60061

  гр. София, 17.08. 2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7335/06.08.2021, констатира следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК - I поток.

  Частна касационна жалба вх. № 13636/02.08.2021 г. е подадена срещу определение № 1390/28.05.2021 г. постановена по в.ч.гр.д. № 1301/2021 г. на Апелативен съд- София, с което е потвърдено определението на първоинстанционния съд по чл. 130 ГПК и е върната като недопустима подадената искова молба:

  1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК / препис от обжалваното въззивно определение е връчен на касатора на 27.07.2021 г. /;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;

  4/ не е приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 във вр. с чл. 284, ал. 2 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 и ал. 2 ГПК / Изложението трябва да отговаря на изискванията на чл. 280 ГПК и постановеното по приложението му ТР №1/19.02.2010 г. по тълк. дело № 1/2009 г. на ВКС, ОСГТК, като касаторът посочи правният въпрос/и, по който/които въззивният съд се произнесъл и обоснове коя от хипотезите на чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК е налице, респ. позовава ли се на пороци по чл. 280, ал. 2 ГПК; На касатора следва да бъдат дадени указания да представи приподписано изложение, отговарящо на изискванията на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, вр. чл. 280 ГПК /;

  5/ не е приложено адвокатско пълномощно / жалбата е подписана от служебния защитник на ищците, назначен с разпореждане от 17.08.2020 г. по гр.д. № 16096/2020 г. на Районен съд София (л. 37) /;

  6/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК /освободени с определение от 22.08.2018 г. по гр.д. №388/2018 г. на Окръжен съд София (л. 213)/;

  7/ не е осъществена процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи /не се дължи/;

  По изложените съображения, председателят на Първо отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  р а з п о р е д и :

  връща преписката на Апелативен съд- София за изпълнение на дадените по- горе указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари