Решение №60060/18.08.2021 по дело №161/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

Какъв е характерът на решението по чл. 710 ТЗ и кои са приложимите към вземането му процесуални норми?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в откритото заседание на десети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Емил Марков

ЧЛЕНОВЕ:
Ирина Петрова, Десислава Добрева

при секретаря ИНА АНДОНОВА и с участието на прокурора, като изслуша докладваното от съдията Емил Марков т. д. № 161 по описа за 2021 г., за да се произнесе взе предвид:

Производството е по чл. 290 ГПК - във вр. чл. 613а, ал. 1 ТЗ, предл. 10-то и чл. 710 ТЗ.

История на спора

С определение № 100/18.ІІ.2021 г., постановено по настоящето дело, касационният контрол по отношение на обжалваното от „Биотех Пауър`2012“ АД (в несъстоятелност) решение № 260014 на Пловдивския апелативен съд, ТК, от 30.ІХ.2020 г., по т. д. № 544/2020 г. е бил допуснат на основанието по чл. 280, ал. 2, предл. 2-ро ГПК: при констатирана вероятност това, постановено по реда на чл. 710 ТЗ, въззивно решение да е процесуално недопустим съдебен акт.

В откритото съдебно заседание пред настоящата инстанция дружеството касатор (в несъстоятелност) е изразило становище чрез процесуалния си представител по пълномощие, че поддържа касационната си жалба, основана върху оплакването за допуснато от състава на въззивния съд съществено нарушение на съдопроизводственото правило по чл. 268, ал. 1 ГПК, като в тази връзка се претендира обезсилване на атакуваното решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на Пловдивския апелативен съд.

Ответното по касация „Александра филмс“ АД /ЕИК[ЕИК]/, както и синдикът на търговеца настоящ касатор - Н. Г. Н., редовно и своевременно призовани чрез публикации в ДВ, не са се явили и не са били представлявани в касационното производство по чл. 290 ГПК пред ВКС.

Мотиви

Върховният касационен съд на Републиката, търговска колегия, първо отделение, като взе предвид оплакванията и доводите на дружеството касатор, както и след като извърши проверка за процесуалната законосъобразност на атакуваното въззивно решение по чл. 710 ТЗ, приема следното:

Касационната жалба на „Биотех Пауър`2012“ АД (в н.) е основателна.

В процесния случай бе констатирано, че не само първоинстанционното решение по чл. 710 ТЗ, но и това на въззивната инстанция, са били постановени в закрито съдебно заседание. Същевременно общоизвестно е обстоятелството, че в глава 45 на ТЗ няма особени разпоредби, регламентиращи производство и ред за постановяване на решението по чл. 710 ТЗ. Като попадаща в неговата Част ІV, за тази глава от ТЗ в пълна степен се отнася правилото на чл. 621 ТЗ за субсидиарното /“съответно“/ прилагане на разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс. При преценката дали постановяването на решение по чл. 710 ГПК от съда по несъстоятелността /този по чл. 613 ТЗ/ следва да става в открито или в закрито съдебно заседание, следва да се държи сметка, че то във всички случаи подлежи на обжалване „по общия ред на ГПК“ /арг. чл. 613а, ал. 1 ТЗ, in fine/, а според императивното процесуално изискване на чл. 268, ал. 1 ГПК въззивният съд „разглежда жалбите в открито заседание с призоваване на страните, на което се докладват жалбите и отговорите“. Точно това нормативно положение в конкретния случай е обусловило вероятност постановеното в закрито съдебно заседание въззивно решение по жалба срещу такова по чл. 710 ТЗ на съда по чл. 613 ТЗ, да е процесуално недопустим съдебен акт.

Съгласно чл. 252 ГПК, във вр. чл. 278, ал. 1 ГПК, съдът постановява определение, когато се произнася по въпроси, с които не се решава спорът по същество, като при обжалване на тази категория съдебни актове пред по-горен съд частните жалби се разглеждат в закрито заседание. Сезираният с частната жалба съд обаче, ако прецени това за необходимо, може да разгледа такава жалба в открито заседание. Сходно е процесуалното правило на чл. 247, ал. 3 ГПК, независимо дали поправката на очевидна фактическа грешка се инициира от

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари