Определение №60059/16.08.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60059

  гр. София, 16.08.2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7303 от 05.08.2021 г., образувана по молба за отмяна вх. № 21279 от 10.06.2021 г. на влязло в сила постановление за възлагане на недвижим имот от 05.03.2020 г. по изпълнително дело № 20188030401508 на ЧСИ Т. М. с рег. № 803 на КЧСИ и с район на действие ОС – Бургас, констатира следното:

  Производството е по чл. 303 ГПК.

  Молбата за отмяна не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306, ал. 1 ГПК, а именно:

  1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 260 и чл. 261 ГПК;

  2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;

  3/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – към молбата за отмяна;

  4/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр. с чл.261, т.4, вр. с чл.18, ал.1 ТДТССГПК, вр. с вр. с 23 ТТРЗЧСИ в пълен размер – внесени са 25 лева, а дължимата държавна такса е в размер на 851.25 лева;

  5/ осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор;

  6/ молбата за отмяна не е вписана съгласно чл. 112, б „к“ ЗС;

  Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна е нередовна, не отговаря на изискванията на чл. 303 и сл. ГПК и преписката следва да бъде върната на ЧСИ Т. М. с рег. № 803 на КЧСИ за привеждане в съответствие с тях, а именно: за даване на указания на молителя за довнасяне на държавна такса в размер на 826.25 лв. по сметка на ВКС и за вписване на молбата за отмяна съгласно чл. 112, б. „к“ ЗС.

  По изложените съображения, председателят на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на ЧСИ Т. М. с рег. № 803 на КЧСИ и с район на действие ОС – Бургас за изпълнение на дадените указания.

  След изпълнение на указанията и след окомплектоване на преписката с копие от изпълнително дело № 20188030401508, преписката да се изпрати на Върховния касационен съд за образуване на производство по реда на чл.307 ГПК.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари