Разпореждане №60056/16.08.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60056

  гр. София, 16.08.2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – и.ф. заместник-председател на ВКС и ръководител на Гражданска колегия (съгласно разпореждане № 150 от 27.07.2021г. на заместник-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия), при проверка на допустимостта на преписка вх. № 604921 от 11.08.2021 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 303 ГПК – I поток (І г.о.).

  Молба вх. № 25008063/18.01.2021 г. за отмяна на влязло в сила решение № 206132 от 01.09.2017 г. по гр.д.№ 25608/2010 г. на Софийски районен съд, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306, ал. 1 ГПК, а именно:

  1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. чл. 260 ГПК;

  2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;

  3/ молбата за отмяна е подадена лично;

  4/ внесена е държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр. чл. 261, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК;

  5/ осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор, пълномощно – л. 29 от гр.д.№ 12543/2018 г. на Софийски градски съд;

  6/ молбата за отмяна не е вписана съгласно чл.112, б. „к“ ЗС;

  Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна е нередовна, не отговаря на изискванията на чл. 303 и сл. ГПК и следва да бъде върната на администриращия съд за привеждане в съответствие с тях, а именно: за даване на указания на молителя за вписване на молбата за отмяна съгласно чл. 112, б. „к“ ЗС.

  По изложените съображения, и. ф. заместник-председател на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Софийски районен съд за отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания.

  И. Ф. ЗАМEСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС

  И РЪКОВОДИТЕЛ НА ГК:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари