Решение №60056/02.08.2021 по дело №2806/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  7

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60056

  София, 02.08.2021г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в съдебно заседание на тридесети март две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  АННА БАЕВА

  при секретаря Лилия Златкова, като изслуша докладваното от съдия Анна Баева т.д. № 2806 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.290 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Н. Н. Начкебия, представлявана от адв.В. В., срещу решение № 84 от 24.07.2019г. по в.т.д. № 167/2019г. на Бургаски апелативен съд, Търговско отделение, с което е потвърдено решение № 113 от 26.03.2019г. по т.д. № 492/2018г. на Бургаски окръжен съд, Първо гражданско и търговско отделение. С потвърденото първоинстанционно решение е отхвърлен искът на касаторката за осъждане на „Ес Пи Ви – Сарафово“ ЕООД да заплати сумата от 33 168 евро – главница, явяваща се престирана на отпаднало основание по развален предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот № 195 от 01.04.2010г., със страни: Н. Нечкебия, в качеството на бъдещ купувач, и „Ей Ем Джи“ ООД, като обещател и праводател на „Ес Пи Ви – Сарафово“ ЕООД.

  Касаторката поддържа, че обжалваното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Излага оплакване за необоснованост на извода на въззивния съд за надлежно извършена промяна в предназначението на имота – предмет на предварителния договор. Поддържа, че съдът е допуснал процесуални нарушения, изразяващи се в приемането на доказателства след изтичане на преклузивния срок за представянето им по чл.370 ГПК, необсъждане на всички доказателства и възражения на страните и отказ за прилагане на императивната правна норма на чл.177, ал.1 и ал.2 ЗУТ. В тази връзка поддържа, че след срока по чл.370 ГПК ответникът е представил разрешение за строеж № И065/29.08.2011г. за промяна на предназначението на складови помещения в апартаменти, в това число и склад № 195, който е трябвало да бъде превърнат в апартамент № 195, допусната на основание чл.177 ЗУТ, без да е доказано процедурата в този текст да е приключила. Поради това счита, че процесният обект все още няма статут на апартамент. Твърди необоснованост на извода за неоснователно отклоняване на предложението за сключване на окончателен договор. В тази връзка поддържа, че наличието на незаличена ипотека върху обещания имот накърнява интереса ѝ от запазване на предварителния договор. Твърди необоснованост и на извода за липсата на забава на ответника по смисъла на чл.87, ал.1 и ал.2 ЗЗД. Поддържа, че причината за отказ от сключването на окончателен договор е виновното поведение на дружеството – обещател, което не е изпълнило задължението си по предварителния договор да продаде апартамент без вещни тежести. Моли обжалваното решение да бъде отменено и да ѝ бъдат присъдени разноски.

  Ответникът „Ес Пи Ви – Сарафово“ ЕООД, [населено място] оспорва касационната жалба. Поддържа, че въззивният съд правилно е достигнал до извода, че ищцата няма основание за разваляне на предварителния договор по сочените в процеса основания, като е съобразил установените по делото обстоятелства – че не е налице забава за изпълнение на задължението от страна на дружеството, че предназначението на обекта, предмет на договора, е било сменено стриктно съобразно договореното между страните, че не са налице данни и не е доказано дружеството да е отказало да прехвърли собствеността на обекта без тежести, че ищцата не е поканила дружеството да сключи окончателен договор, а напротив, дружеството я е поканило за това, но тя е отказала без правни и ясни фактически основания за това, което съгласно разпоредбата на чл.95 ЗЗД категорично води до изпадането ѝ в забава с произтичащите от чл.96 ЗЗД последици. Моли обжалваното решение да бъде оставено в сила.

  С определение № 579 от 05.11.2020г., постановено по настоящото дело, е допуснато на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК касационно обжалване на въззивното решение по процесуалноправния въпрос за задължението на въззивния съд да обсъди

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари