Решение №60054/15.07.2021 по дело №1802/2019

Спорът е допуснат до касация с Определение №36/20.01.2021 по дело №1802/2019


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

При обявената противоконституционност на чл. 35а ЗЕВИ, събраните на основание същата суми , в периода от приемането на нормата до прогласяване на нейната противоконституционност, съобразно правните последици на решението на Конституционния съд за това прогласяване, подлежат ли на възмездяване за платците и правното основание за това?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, първо отделение, в открито заседание на двадесет и шести април, през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
РОСИЦА БОЖИЛОВА, ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

с участието на секретаря Ангел Йорданов, като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д. № 1802/2019 год. и за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на «Фотон Средец» ЕООД против решение № 790/08.04.2019 г. по т.д.№ 771/2019 г. на Софийски апелативен съд, с което е отменено решение № 4234/26.06.2018 г. по гр.д.№ 268/2015 г. на Софийски градски съд, в частта, с която Държавата, представлявана от Министъра на финансите, е осъдена да заплати на «Фотон Средец » ЕООД, на основание чл.59 ал.1 ЗЗД, сумата от 142 710,45 лева, с която ищецът е обеднял без основание, за сметка на обогатяването на ответника, като получена от Държавата, на основание на обявения за противоконституционен чл.35а ал.2 ЗЕВИ, чрез удържане на 20 % от стойността по дължима на ищеца цена за закупена електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, по 8 фактури. Вместо това е отхвърлен иска, като неоснователен. Неправилен касаторът намира извода на съда, че следва да се съобрази с действието на последващо отменения като противоконституционен чл.35а ал.2 ЗЕВИ, през процесния период 01.01.2014 г . – 09.08.2014 г., поради което е било налице основание за удържането на сумите. Основно съображение на касатора е , че съдът не е съобразил липсата на фактическо основание за заплащане на събраната « такса » , на основание чл.35а ал.2 ЗЕВИ , тъй като срещу същата не е поискал, нито му е предоставена услуга. От страна на публичната власт нему не е предоставено нищо, предпоставящо възмездяване на посоченото правно основание. Последното счита , че е в основата и на обявената противоконституционност на разпоредбата. Неправилност на въззивното решение се твърди и поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила - необсъждане всички доводи на страната, от значение за основателността на иска, в аспект на обосноваване обратно действие на обявената противоконституционност на чл.35а ал.2 ЗЕВИ, въпреки нормата на чл.151 ал.2 КРБ - предвид неправомерност на имущественото разместване. Касаторът обобщава аргументите си за неоснователност на основното възражение на ответника, основано на чл. 151, ал. 2, изр. 3 КРБ, както следва : 1/ липсата на уредба в Коонституцията не следва да води до невъзможност ощетеното лице да иска възстановяване на сумите, с които е обедняло вследствие приложението на противоконституционните норми; 2/ съществува изрично нормативно задължение - чл.22 ал.4 ЗКС – да се поправят причинените вредни последици ; 3/бездействието на Държавата да определи реда за възстановяване на неправомерно отнето от частноправните субекти имущество не следва да бъде в техен ущърб; 4/ пропуските в законовата уредба трябва да бъдат преодолени посредством защита по реда на чл.59 ЗЗД.

Ответната страна - Държавата, чрез Министъра на финансите – оспорва касационната жалба. Акцентира на правните последици на обявената противоконституционност, съгласно чл. 151, ал. 2, изр. 3 КРБ, както и че разпоредбата не държи сметка за основанието на което е прогласена противоконституционността. В този смисъл страната намира ирелевантно обстоятелството , получило ли е или не насрещна престация срещу заплатената такса ищцовото дружество. Решаващо за спора е прогласеното действие само занапред на обявената противоконституционност на правна норма, с две изключения, в които не попада настоящата хипотеза – за незавършени фактически състави, основани на същата и при висящи производства, каквото не е настоящото, тъй като е образувано след прогласяване на противоконституционността на чл.35а ал.2 ЗЕВИ. С оглед принципа за стабилност и правна сигурност, според страната е немислимо да

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари