Решение №60052/13.07.2021 по дело №261/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №661/02.12.2020 по дело №261/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

1. От кой момент пораждат действие /влизат в сила/ решенията на управителния съвет на юридическо лице с нестопанска цел за изключване и приемане на членове – от момента на вземането им или след изтичане на срока за оспорването им пред общото събрание, респ. след приключване на оспорването с потвърждаването им? Допустимо ли е лице, което е прието за нов член на сдружение с нестопанска цел с решение на управителния съвет, да участва с право на глас в общото събрание при гласуване на решение по направено оспорване на приемането му?

2. Лицето, отправило искане до съда за свикване на общо събрание на юридическо лице с нестопанска цел /сдружение/ поради бездействие на управителния съвет на сдружението, легитимирано ли е да проведе свиканото от съда въз основа на това искане общо събрание? Следва ли в определението на съда за свикване на общо събрание на сдружение поради бездействие на управителния съвет да има изрично овластяване на лице или лица, които да извършат действията по провеждането на общото събрание?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на тридесети март през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
КОСТАДИНКА НЕДКОВА, АННА БАЕВА

при участието на секретаря Лилия Златкова, като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 261 по описа за 2020г.

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на ищеца сдружение „Национална транспортна камара“, [населено място] чрез процесуален представител адв. С. Р., срещу решение № 1769 от 12.07.2019г., поправено с определение № 3243 от 07.10.2019г., по в. т. дело № 1057/2019г. на Софийски апелативен съд, Търговска колегия, 15 състав, с което след отмяна на решение № 1469 от 11.07.2018г. по т. дело № 1784/2017г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI – 8 състав е отхвърлен като неоснователен предявеният от сдружение „Национална транспортна камара“ иск с правно основание чл. 25, ал. 6 ЗЮЛНЦ във връзка c чл. 25, ал. 4 ЗЮЛНЦ за отмяна на решенията на общото събрание на сдружение „Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътища“ /АЕБТРИ/, проведено на 08.05.2017г. в [населено място], [улица], зала № 105А на Дома на науката и техниката и председателствано от Г. П., както следва: по т. 1 от дневния ред в частта за отхвърляне на искането за отмяна и оспорване на решения на управителния съвет от 07.03.2019г. и от 12.03.2017г. за приемане на общо 30 нови членове и решение на управителния съвет от 11.04.2017г., с което са изключени от сдружението общо 12 редовни членове; по т. 2 от дневния ред за промени /изменения и допълнения/ на устава на АЕБТРИ; по т. 3 от дневния ред за промени в устава на управителния съвет на АЕБТРИ /за освобождаване на членове и избор на нови членове/ и по т. 4 от дневния ред за обсъждане на финансовите резултати за 2016г., за приемане на програма за подобряване на финансовото състояние на АЕБТРИ и предявяване на отговорност. Сдружение „Национална транспортна камара“ е осъдено да заплати на сдружение „Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътища“ сумата от 6 973,34 лв., представляваща разноски за първоинстанционното и въззивното производство.

Касаторът прави оплакване за неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Счита за неправилен извода на съда, че процедурата по свикване на общото събрание е спазена. Твърди, че по делото липсват доказателства за провеждане на общо събрание по инициатива на управителния съвет, респ. за отправяне до съда на писмено искане от заинтересованите членове. В тази връзка излага доводи, че изводите на съда засягат действия, относими към фактическия състав на свикване и провеждане на друго общо събрание, състояло се на същата дата, но в зала № 102. Твърди наличието на допуснати нарушения на закона и устава при провеждане на събранието:

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари