Решение №60050/07.06.2021 по дело №860/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 386 ал. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Производството е по колективен иск, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти март през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

при участието на секретаря Силвиана Шишкова като изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова т. д. № 860/2020 год. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл.290 ГПК, вр. чл.386 ал.3 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на ИМОТЕКА АД, [населено място], ЕИК[ЕИК], чрез процесуален пълномощник, срещу решение № 2483 от 13.11.2019 г. по в. т. д. № 3506/2019 г. на Софийския апелативен съд, ТО, 11 състав, с което е потвърдено решение № 2390 от 02.04.2019 г. по гр. д. № 15456/2016 г. на Софийския градски съд, ГО, І – 9 състав.

С потвърдения съдебен акт е прогласена нищожността на определени /неравноправни/ клаузи от Общите условия /Раздел ІV/ на Договор за посредничество с купувач, предоставян от ИМОТЕКА АД, както следва: 1/ клаузата на т.9.1. пр.1 – „При забава на купувача за заплащане на цялото или част от възнаграждението на ИМОТЕКА АД, той дължи неустойка в размер на 1 % на ден от дължимата сума, но не повече от 10 %.“, на основание чл.146 ЗЗП вр. чл.143 т.5 ЗЗП; 2/ клаузата на т.9.1. пр.2 – „Ако забавата продължи повече от 1 месец, ИМОТЕКА АД има право да развали договора и да получи неустойка в размер на 5 % от продажната цена, посочена в настоящия договор“, на основание чл.146 ЗЗП вр. чл.143 т.5 ЗЗП; 3/ клаузата на т.9.2. вр. т. 4.4. вр. т.6 – „В случаите на т.4.4. купувачът дължи неустойка в размер на 3 % от продажната цена, посочена в настоящия договор“, на основание чл.146 ЗЗП вр. чл.143 т.14 ЗЗП. За нищожна е прогласена и 4/ клаузата на т.11 – „Всички спорове, отнасящи се до настоящия договор, ще бъдат решавани от Арбитражния съд – София при Сдружение „Правна помощ и медиация“, съобразно неговия правилник“; като касаторът е осъден да отстрани посочените клаузи от договора за посредничество с купувач. Освен горното, първоинстанционното съдебно решение съдържа и забрана ИМОТЕКА АД да ползва занапред прогласените за нищожни неравноправни клаузи, както и задължение след влизане в сила на съдебното решение за своя сметка да публикува диспозитива му в един централен ежедневник, както и пълния текст на решението - на интернет страницата си.

Касаторът прави оплаквания за недопустимост, евентуално за неправилност на въззивното решение, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Основанието по чл.281 т.2 ГПК аргументира с липса на колективен интерес; липса на договор, сключен при общи условия; наличие на индивидуална уговореност на клаузите по смисъла на чл.146 ал.1 ЗЗП; липса на правен интерес за оспорване на арбитражната клауза. Основанията по чл.281 т.3 ГПК са свързани с приетото от съда, че клаузите са неравноправни, съобразно критериите на чл.143 ЗЗП, че по част от исковете липсват мотиви, както и че са допуснати груби нарушения на принципа за установяване на обективната истина, съгласно чл.10 ГПК. Касаторът моли обжалваното въззивно решение да бъде обезсилено като недопустимо и производството по делото да бъде прекратено, евентуално – решението да бъде отменено и исковете да бъдат отхвърлени или делото да бъде върнато за ново разглеждане на друг състав на въззивния съд. Претендира разноски.

От насрещните страни - Комисия за защита на потребителите и Сдружение „Българска национална асоциация „Активни потребители“, [населено място], не се изразява становище по касационната жалба.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение, като прецени данните по делото и обсъди заявените касационни основания, съобразно чл.290 ал.2 ГПК, приема следното:

Касационната жалба е допустима – подадена е от легитимирана страна, в предвидения в чл. 283 ГПК срок, насочена е срещу подлежащ на обжалване въззивен акт и отговаря

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари