Решение №60047/24.06.2021 по дело №2051/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 386 ал. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно обвързващата сила на решението на КЗК, с което се установява нарушение по ЗЗК, съгласно чл.104, ал.4 ЗЗК, предл.първо, за гражданския съд при предявен по реда на ГПК иск за вреди.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти март две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

при секретаря Силвиана Шишкова изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова т.дело № 2051/2020 година

Производството е по чл.290 ГПК, вр. чл.386, ал.3 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Сдружение за правна помощ на потребителите, [населено място], представлявано от председателя Д. Д., чрез процесуални пълномощници, срещу решение № 1447 от 02.07.2020 г. по в.т.д. № 4513/2019 г. на Апелативен съд – София, Търговско отделение, 13 състав, с което е потвърдено решение № 4153 от 07.06.2019 г. по гр.д.№ 3648/2016 г. на Софийски градски съд, I Гражданско отделение, 11 състав за отхвърляне на предявения срещу „Практикер“ ЕООД иск с правно основание чл.188 ЗЗП за сумата 30000 лв., ведно със законната лихва от 12.11.2013 г., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени на колективните интереси на потребителите, в резултат на прилагане на нелоялна, заблуждаваща търговска практика, изразяваща се в разпространение за периода 12.11.2013 г. – 17.11.2013 г. на рекламни послания за провеждана промоция „22% отстъпка за всичко, само от 14 до 17 ноември“, която реклама подвежда и е била в състояние да подведе потребителите, до които е адресирана, и е била в състояние да повлияе на тяхното икономическо поведение.

В жалбата се поддържат касационни доводи за материална и процесуална незаконосъобразност и необоснованост на въззивното решение. Касационният жалбоподател изразява несъгласие с изведените от апелативния съд изводи: че с решението на КЗК не е установено нарушение на ЗЗП, а на КЗК, поради което не е установено нарушение на колективните интереси на потребителите, а без да се проведе производство по иск за установяване на нарушение на колективните интереси, не може да се предяви иск за обезщетяване на тези интереси. Оспорва се и изразеното от съда евентуално становище, че дори и да се приеме, че твърдяното нарушение е установено с влязло в сила решение на КЗК, то не са ангажирани доказателства във връзка с претендираните неимуществени вреди, причинната им връзка с твърдяното противоправно поведение на нарушителя, както и за размера на вредата. В жалбата се сочи, че основните изводи на въззивния съд противоречат на предвидената в чл.379 ГПК, вр. с чл.188 ЗЗП защита на колективните интереси на потребителите, както и на съдебната практика. Твърди се още, че с установяване на нарушение на чл.32 ЗЗК, с влязло в сила решение на КЗК, и с оглед разпоредбите на чл.104, ал.4 ЗЗК и чл.105, ал.4 ЗЗК, е установено нарушение на колективните интереси на потребителите. Касаторът счита, че решаващият състав не е обсъдил всички поддържани оплаквания и доводи, както и приетата във въззивното производство съдебно-счетоводна експертиза.

В касационната жалба се поддържа направено пред САС искане за отправяне на преюдициално запитване по следните въпроси: 1. Установено нарушение от националните власти на Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно заблуждаващата и сравнителната реклама, представлява ли установено нарушение на колективните интереси на потребителите по см. на Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно исковете за преустановяване на нарушения, с цел защита на интересите на потребителите; 2. Какво включва понятието причинени вреди на колективните интереси на потребителите по см. на Директива 2009/22/ЕО и включва ли индивидуално претърпени вреди от потребителите. Какъв е характерът на претърпените вреди, включени в това понятие – имуществен или неимуществен; 3. Изисква ли Директива 2009/22/ЕО , с оглед принципите на равностойност и ефективност на правото на ЕС, в производството по защита на колективния интерес на потребителите пред националните власти, участието на множество лица, така

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари